غزل شماره ۱۸۹: طایر دولت اگر باز گذاری بکند

غزل شماره ۱۸۹: طایر دولت اگر باز گذاری بکند

طایر دولت اگر باز گذاری بکند

یار بازآید و با وصل قراری بکند

دیده را دستگه در و گهر گر چه نماند

بخورد خونی و تدبیر نثاری بکند

دوش گفتم بکند لعل لبش چاره من

هاتف غیب ندا داد که آری بکند

کس نیارد بر او دم زند از قصه ما

مگرش باد صبا گوش گذاری بکند

داده‌ام باز نظر را به تذروی پرواز

بازخواند مگرش نقش و شکاری بکند

شهر خالیست ز عشاق بود کز طرفی

مردی از خویش برون آید و کاری بکند

کو کریمی که ز بزم طربش غمزده‌ای

جرعه‌ای درکشد و دفع خماری بکند

یا وفا یا خبر وصل تو یا مرگ رقیب

بود آیا که فلک زین دو سه کاری بکند

حافظا گر نروی از در او هم روزی

گذری بر سرت از گوشه کناری بکند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- اگر همای سعادت باز بر سر ما گذر کند، یار به سوی ما باز می گردد و برای وصال، عهد می بندد.

 ٢- اگر چه چشمان مرا امکان دسترسی به در و گوهر نیست ولی خون دل می خورد و در اندیشه نثار کردن آن است.

 ٣- دیشب با خود می گفتم که مگر لعل لب او مرا درمان کند که ناگاه سروش غیبی بانگ برآورد که آری چنین خواهد کرد.

 ۴- کسی جرأت نمی کند که از قصه اندوه ما با یار سخنی بگوید جز آنکه باد بهاری، پیام ما را به گوش او برساند. 

5- شاهین دیده ام را به سوی تذروی به پرواز در آورده ام شاید که بتواند آن را بدست آورد و شکار خود سازد.

6- شهر از عاشقان واقعی خالی شده است آیا می شود که مرد دلاوری از خودگذشتگی نشان دهد و کاری کند؟

 ۷- مرد بخشنده ای کجاست تا در مجلس عشرت او، غمزده و مغمومی، جرعه ای شراب نوشد و از خماری نجات یابد؟

8- یا تو با من وفاداری کن یا پیام وصال بده یا خبر مرگ حریف عشق به گوش من برسد، آیا می رسد زمانی که زمانه، از این سه تا، یکی را انجام دهد؟

9- حافظ، اگر تو خود از آستان یار دور نشوی او روزی از بالین توو گوشه کنار تو خواهد گذشت.
 

تفسیر اول فال

فرصت جدیدی در اختیار تو قرار گرفته. اکنون وقت آن است که از تجربیاتی که به دست آوردهای نهایت استفاده را بکنی تا به موفقیتهای بزرگ برسی. به تلاش خود ادامه بده و ناامید مشو و بدان که استقامت و پایداری در انجام کارها عامل اصلی موفقیت و پیروزی است.

تفسیر دوم فال

هدفی دارید که دستیابی به آن برای شما بسیار مهم است و برای به دست آوردنش از خیلی چیزها می گذرید اما گمان می کنید هیچکس به حرف های شما گوش نمی کند. اما این درست نیست و دوستان زیادی هستند که در شرایط خاص به شما کمک خواهند کرد.

نگران نباشید، به زودی به هدف موردنظر خواهید رسید و افراد حسود و بددل ناامید خواهند شد و به زودی خبر ناکامی دشمنان را خواهید شنید. نذر خود را ادا کنید. مسافرت عالی خواهد بود و نتایج خوبی به همراه دارد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×