غزل شماره ۱۹۵: غلام نرگس مست تو تاجدارانند

غزل شماره ۱۹۵: غلام نرگس مست تو تاجدارانند

غلام نرگس مست تو تاجدارانند

خراب باده لعل تو هوشیارانند

تو را صبا و مرا آب دیده شد غماز

و گر نه عاشق و معشوق رازدارانند

ز زیر زلف دوتا چون گذر کنی بنگر

که از یمین و یسارت چه سوگوارانند

گذار کن چو صبا بر بنفشه زار و ببین

که از تطاول زلفت چه بی‌قرارانند

نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو

که مستحق کرامت گناهکارانند

نه من بر آن گل عارض غزل سرایم و بس

که عندلیب تو از هر طرف هزارانند

تو دستگیر شو ای خضر پی خجسته که من

پیاده می‌روم و همرهان سوارانند

بیا به میکده و چهره ارغوانی کن

مرو به صومعه کان جا سیاه کارانند

خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد

که بستگان کمند تو رستگارانند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- کمترین بنده چشمان مست تو، پادشاهان تاجدار هستند و هوشیاران تنها شایستگی مستی از شراب لب لعل تو را دارند.

 ۲- باد صبا خبرچینی تو را کرد و اشک دیده خبرچینی مرا، که اگر این دو نبودند، عاشق و معشوق، راز خود را پوشیده نگاه می داشتند.

 ٣- از زیر گیسو و طره خميده ات - آنگاه که گذر میکنی - بنگر که چگونه مرد در سمت چپ و راست تو، سوگوار و بی قرارند.

 ۴- چون باد صبا به بنفشه زار برو و ببین که به سبب غارتگری گیسوی تو، آنان چه بی تاب هستند. 

۵- ای کسی که ادعای خداشناسی داری برو بدان که بهشت نصیب ما می شود زیرا که تنها گناهکاران هستند که مستحق بخشش و لطف پروردگارند.

۶- تنها من نیستم که برای چهره چون گل تو، غزل می سرایم بلکه بلبلان هزار آوا نیز برایت نغمه سرداده اند.

 ۷- ای پیر و مراد مبارک قدم تو مرا یاری کن زیرا که من پیاده ام و همراهان من سوارانی تندرو هستند.

 ۸- به میخانه بیا و با نوشیدن شراب چهره ات را گلگون ساز و به خانقاه مرو زیرا آنجا جای گناهکاران است.

۹- امید که حافظ از آن زلف تابدار و خمیده تو هرگز آزاد نگردد زیرا که اسیران کمند گیسوی تو، رستگار و نجات یافته اند.
 

تفسیر اول فال

در بند عشق کسی هستی که عاشقان بسیار دارد و تو وقتی خود را با  رقیبانت مقایسه می کنی به این نتیجه می رسی که از همه آنها عقب تر هستی. گویا آنها سواره اند و تو پیاده. ضمن آنکه می دانی وصال او مایه سعادت و خوشبختی توست پس ناامید مشو و بدان کسی به مقصود می رسد که خدا با اوست و از خدا مدد بخواه که او بهترین یاور و همراه است.

تفسیر دوم فال

شایددر گذشته اشتباهاتی انجام داده اید اما ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است، از همین الان که به اشتباهات خود پی برده اید به دنبال جبران آن ها باشید و راه درست را در پیش بگیرید.

با افراد دانا و با تجربه مشورت کنید تا بتوانید راه حل مشکلاتی که سر راهتان وجود دارد را پیدا کنید. دلبسته دنیای فانی و لجظات زودگذر نباشید. انشاالله بیمار شفا پیدا می کند.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×