غزل شماره ۱۹۶: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

غزل شماره ۱۹۶: آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند

دردم نهفته به ز طبیبان مدعی

باشد که از خزانه غیبم دوا کنند

معشوق چون نقاب ز رخ در نمی‌کشد

هر کس حکایتی به تصور چرا کنند

چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدیست

آن به که کار خود به عنایت رها کنند

بی معرفت مباش که در من یزید عشق

اهل نظر معامله با آشنا کنند

حالی درون پرده بسی فتنه می‌رود

تا آن زمان که پرده برافتد چه‌ها کنند

گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار

صاحب دلان حکایت دل خوش ادا کنند

می خور که صد گناه ز اغیار در حجاب

بهتر ز طاعتی که به روی و ریا کنند

پیراهنی که آید از او بوی یوسفم

ترسم برادران غیورش قبا کنند

بگذر به کوی میکده تا زمره حضور

اوقات خود ز بهر تو صرف دعا کنند

پنهان ز حاسدان به خودم خوان که منعمان

خیر نهان برای رضای خدا کنند

حافظ دوام وصل میسر نمی‌شود

شاهان کم التفات به حال گدا کنند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- آن کسانی که با یک نظر، خاک را به کیمیا و طلا تبدیل می کنند. آیا می شود که گوشه چشم، عنایتی هم به ما کنند؟

 ۲- درد عشق را پنهان کنم بهتر است از آنکه طبیبان ادعا کر به درمان آن مشغول شوند، شاید که گنجینه غیب، این درد را درمان کنند.

 ٣- وقتی محبوب و معشوق، نقاب از چهره نمی افکند چرا هر کس با تصور خود، از او صورتی می سازد؟

 ۴- آنگاه که سرانجام و عاقبت نیک و خوب به وارستگی یا پارسایی نیست بهتر است که آدمی، کار خود را به عنایت و توجه پروردگار بسپارد. ها تو بی شناخت و معرفت مباش زیر که در مزایده کالای عشق، صاحبنظران تنها با آشنایان و اهل معرفت. داد و ستد می کنند.

حال که آنان در پس پرده، گناهان بسیار می کنند، اگر پرده برافتد چه خواهند کرد و چه عذری خواهند آورد؟

 ۷- اگر سنگ از شنیدن این حکایت ناله سر دهد تعجب مکن زیرا که اهل دل، داستان غصه دل را بسیار مؤثر بیان می کنند.

 ۸- شراب بنوش زیرا صد گناه پوشیده از بیگانگان، بهتر از عبادتی است که از روی تظاهر و ریا انجام شود.

 ۹- می ترسم پیراهنی که بوی محبوبم یوسف از آن به مشام می رسد، توسط برادران حسودش پاره و دریده شود. 

 ۱۰- از کوی میخانه گذر کن تا آنان که حضور قلب دارند تمام وقت خود را صرف دعا برای تو کنند.

 ۱۱- پوشیده از مردمان حسود مرا به سوی خود بخوان زیرا که توانگران جوانمرد، برای خشنودی خداوند، پنهانی نیکی می کنند.

 ۱۲- حافظ،روزگار وصل همیشه میسر نیست زیرا که شاهان به گدایان کمتر توجه و التفات می کنند.
 

تفسیر اول فال

درد و غم خود و حرف دلت را با هر کسی درمیان مگذار و به هر کسی اعتماد مکن و بدان که خدا عملی را که در آن ذره ای ریا باشد نخواهد پذیرفت. اکنون که از زندگی و آینده خود ناامید هستی و هیچ امیدی به دوام وصل نداری، صادقانه و بی ریا از خدا مدد بجوی و از افراد حسود و بدنیت دوری کن که خدا تو را یاری خواهد کرد.

تفسیر دوم فال

افراد دورو و فریبکار اطراف شما را احاطه کرده اند، به آن ها دلبسته نشوید که شما را تنها خواهند گذاشت. آرزوهایت را از خداوند بخواهید. حسودان سعی می کنند با فریبکاری شما را از راه به در کنند، آن ها را بشناسید.

قبل از شروع هر کاری جوانب آن را کاملا بسنجید. به زودی به ثروتی که انتظارش را ندارید دست پیدا می کنید، ناامید نباشید و به کسی ستم نکنید. افراد فتنه کار به زودی رسوا خواهند شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×