غزل شماره ۱۹۷: شاهدان گر دلبری زین سان کنند

غزل شماره ۱۹۷: شاهدان گر دلبری زین سان کنند

شاهدان گر دلبری زین سان کنند

زاهدان را رخنه در ایمان کنند

هر کجا آن شاخ نرگس بشکفد

گلرخانش دیده نرگسدان کنند

ای جوان سروقد گویی ببر

پیش از آن کز قامتت چوگان کنند

عاشقان را بر سر خود حکم نیست

هر چه فرمان تو باشد آن کنند

پیش چشمم کمتر است از قطره‌ای

این حکایت‌ها که از طوفان کنند

یار ما چون گیرد آغاز سماع

قدسیان بر عرش دست افشان کنند

مردم چشمم به خون آغشته شد

در کجا این ظلم بر انسان کنند

خوش برآ با غصه ای دل کاهل راز

عیش خوش در بوته هجران کنند

سر مکش حافظ ز آه نیم شب

تا چو صبحت آینه رخشان کنند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- اگر زیبارویان به همین صورت دلبری کنند، در ایمان زاهدان، خلل و رخنه ایجاد خواهند کرد.

 ۲- هر کجا که آن یار گل چهره، شکفته شود، زیبارویان دیگر چشم خود را جایگاه او می کنند.

 ٣- ای جوان خوش قامت، کوی سعادت را ببر پیش از آنکه قامتت خمیده شود و از آن چوگان سازند.

 ۴- عاشقان حتی بر سر خود هم اختیاری ندارند و هر چه امر تو باشد، همان را انجام خواهند داد. 

۵- این داستانهایی که از طوفان نوح می گویند، در نظر من، قطره ای بیش نیست.

۶- آنگاه که یار ما رقص و سماع را آغاز می کند، فرشتگان نیز در عرش به رقص و دست افشانی در می آیند.

 ۷- چشمانم از شدت گریه، غرق در خون شد، در کجا تا این حد بر آدمی و مردم ستم روا می دارند؟ 

۸- ای دل به خوبی با غصه خود بساز زیرا که محرمان اسرار، در آتش هجران، زندگی خوشی دارند (و می سوزند و می سازند). 

۹- حافظ از ناله نیم شبی غافل مشو تا آینه دلت، چون صبح رخشان و روشن شود.
 

تفسیر اول فال

در مقابل دلبریهای او تاب تحمل نخواهی داشت و تسلیم خواهی شد، اما در این کار شتاب مکن و اول آمادگی این کار را در خود ایجاد کن. فردایی روشن در پیش روی داری. از فرصتهایی که به تو روی می آورد و از جوانی خود قبل از آنکه از دست برود نهایت استفاده را ببر و برای آینده خود توشه ای فراهم ساز.

تفسیر دوم فال

قدر فرصت های پیش رو را بدانید و از موقعیت ها استفاده کنید. سختی ها و مشکلات به زودی تمام می شود. یاس و ناامیدی را از خود دور کنید تا به مراد دل خود دست پیدا کنید.

اگرچه ممکن است نیت شما به سرعت جامه عمل نپوشد اما نگران نباشید، دیر یا زود به مراد دل خود می رسید. مدتی پیش ظلمی در حق شما شده که به خاطر آن دچار اندوه هستید، ظالمان را به خدا بسپارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×