غزل شماره ۱۹۸: گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند

غزل شماره ۱۹۸: گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند

گفتم کی ام دهان و لبت کامران کنند

گفتا به چشم هر چه تو گویی چنان کنند

گفتم خراج مصر طلب می‌کند لبت

گفتا در این معامله کمتر زیان کنند

گفتم به نقطه دهنت خود که برد راه

گفت این حکایتیست که با نکته دان کنند

گفتم صنم پرست مشو با صمد نشین

گفتا به کوی عشق هم این و هم آن کنند

گفتم هوای میکده غم می‌برد ز دل

گفتا خوش آن کسان که دلی شادمان کنند

گفتم شراب و خرقه نه آیین مذهب است

گفت این عمل به مذهب پیر مغان کنند

گفتم ز لعل نوش لبان پیر را چه سود

گفتا به بوسه شکرینش جوان کنند

گفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود

گفت آن زمان که مشتری و مه قران کنند

گفتم دعای دولت او ورد حافظ است

گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- به یار گفتم: چه زمانی دهان و لبت مرا کامران می کنند و او گفت؛ به چشم، هر چه تو بگویی، لب و دهانم همان کنند.

 ۲- گفتم که لبت، از من درخواست خراج مصر را می کند و او گفت: اینان در این سوداگری، کمتر ضرر می کنند.

 ۳- گفتم که چه کسی به آن دهان کوچکت راه جست؟ گفت این داستانی است که تنها با نکته دانان عشق می توان گفت

 ۴- گفتم که بت پرست مشو و با خدا باش، گفت که در کوی عشق هر دو این کارها را انجام می دهند. 

۵- گفتم که حال و هوای میخانه، غم را از دل می برد و او گفت: خوش به سعادت کسانی که خود دلی شادمان کنند. و

۶- گفتم شراب نوشیدن و خرقه زهد، خلاف آئین مذهب است، گفت: این در کار را در مذهب پیر مغان می توان انجام داد.

 ۷-گفتم: پیر چه نصیبی از لبان لعل نام شیرین خواهد برد؟ گفت: این بوسه شیرین، او را جوان می کند.

۸- گفتم که خواجه قوام الدین کی عروسی خواهد کرد؟ گفت: آن زمان که ماه و مشتری قرین یکدیگر شوند.

۹- گفتم که حافظ همیشه برای اقبال و بخت او دعا می کنند، گفت: این دعا را فرشتگان هفت آسمان نیز می کنند.
 

تفسیر اول فال

به زودی به مراد دل خود خواهی رسید و آنچه که آرزویش را داری به دست خواهی آورد. البته در مقابل باید بهای سنگینی را پرداخت کنی، اما بدان که در این معامله ضرر نخواهی کرد. دلهای دیگران را شاد کن تا خدا نیز در پاداش تو دلت را شاد و خرسند نماید.

تفسیر دوم فال

شما فردی دقیق و با اراده قوی هستید و توانایی های زیادی دارید که با تکیه بر آن ها می توانید به آن چه اراده می کنید برسید. مدتی است تردید و دودلی باعث سرگردانی شما شده، با توکل به خداوند کارهای خود را به انجام برسانید.

سعی کنید باعث خوشحالی دیگران شده و با یاد خدا غم و غصه را از دل خود نیز بیرون کنید. اسرار خود را به هر کسی نگویید بلکه سفره دل خود را تنها برای افرادی که مورد اعتماد شما هستند باز کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×