غزل شماره ۱۹: ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

غزل شماره ۱۹: ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگویید که هشیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای نسیم سحری، محل زندگی و آسایش بار و منزل آن زیباروی عاشق کش چالاک کجاست؟

۲- شب تاریک است و راه وادی ایمن در پیش، فروغ آتش طور کجاست؟ محل دیدار یار کجاست؟

۳- هر چه در این دنیا بیاید، دستخوش خرابی و فناست، در خرابات هم بپرسید که هشیار کجاست؟

۴- به آنکس می توان مژده و بشارتی داد که خود اهل اشاره باشد. نکته های دقیقی وجود دارد ولی

حرم اسرار کجاست؟
۵- هر سر موی من با تو هزاران کار دارد، ببین که ما کجائیم و سرزنشگر بیکار کجاست؟

۶- از گیسوی خم اندر خم یار بپرسید که دل غمزده و سرگشته من در کجا گرفتار شده است؟

۷- زنجیر مشکین زلف یار کو تا عقل دیوانه ما را در بند آرد و آبروی دلدار کجاست که دل جدا شده از ما را، در پناه گیرد؟
۸- اگر چه ساقی و مطرب و می همگی حاضر است اما عیش ما بدون یار گوارا نخواهد بود، یار کجاست؟

۹- حافظ از آسیبی که باد خزان به چمن می رساند رنجیده مشو، درست بیندیش که گل بدون خار کجاست؟ (هر شادی، غمی دارد)
 

تفسیر اول فال

هر کس در زندگی سرنوشت معلوم و مشخصی دارد و هیچکس کاملا بی عیب نیست، پس بهتر است به جای خیالبافی، واقع نگر باشی و به جای افکار پوچ، منطقی فکر کنی. از مشکلات و سختیها فرار مکن و صبر و شکیبایی به خرج بده تا به نتیجه مطلوب برسی.

تفسیر دوم فال

دچار غم و اندوه شده اید. نگران نباشید. گمشده ای که مدتی دنبالش هستید را به زودی پیدا خواهید کرد و مشکلات و غصه ها به پایان خواهد رسید. ناامید نشوید و به مسیرتان ادامه دهید که پیروزی با شماست.

هوشیار باشید. در آینده ای نزدیک خبرهای خوبی دریافت می کنید. بعد از شب تاریک و سیاه صبح سپید در انتظارتان خواهد بود.

خوب فکر کنید و از عقل خود یاری بگیرید. به توانمندی های خود اعتماد کنید اما خود را بی عیب و نقص ندانید که هرکس خوبی ها و بدی های خودش را دارد و شما نیز از این قانون مستثنی نیستید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۲ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×