غزل شماره ۲۰۳: سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود

غزل شماره ۲۰۳: سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود

سال‌ها دفتر ما در گرو صهبا بود

رونق میکده از درس و دعای ما بود

نیکی پیر مغان بین که چو ما بدمستان

هر چه کردیم به چشم کرمش زیبا بود

دفتر دانش ما جمله بشویید به می

که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود

از بتان آن طلب ار حسن شناسی ای دل

کاین کسی گفت که در علم نظر بینا بود

دل چو پرگار به هر سو دورانی می‌کرد

و اندر آن دایره سرگشته پابرجا بود

مطرب از درد محبت عملی می‌پرداخت

که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود

می‌شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی

بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود

پیر گلرنگ من اندر حق ازرق پوشان

رخصت خبث نداد ار نه حکایت‌ها بود

قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد

کاین معامل به همه عیب نهان بینا بود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱ - از سالها دفتر دانایی ما در گرو شراب و رونق میکده معرفت نیز از درس عشق و دعای ما بود.

 ٢- خوبی پیر مغان را ببین که هر چه ما بدمستان و عربده جویان کردیم در چشم بزرگواری او زیبا و خوشایند بود.

 ۳- دفتر خرد و دانایی ما را با می بشویید و پاک کنید زیرا که دیدم و دانستم که چرخ گردون در اندیشه آزردن دل دانایان است.

 ۴- ای دل، اگر زیبایی را می شناسی از زیبارویان آن ملاحتی را بخواه که از عشق بر می خیزد زیرا کسی این سخن را گفته که در علم نظر و بینش، بینا و خردمند بود. 

۵- اگر چه دل چون پرگار به هر سو چرخش می کرد اما در دایره عشق، سرگشته ای استوار بود. 

۶- مطرب و رامشگر از درد عشق، آهنگی مینواخت که حتی دانایان جهان نیز از غم، خون از مژگان میریختند.

 ۷- از شادمانی بر لب جوی، چون گلی شکفته می شدم زیرا که سایه آن سرو قامت بر من افتاده بود.

۸- پیر گلگون رخسار (شراب کهنه سرخ) اجازه کین توزی و سخن چینی درباره صوفيان كبود جامه را به من نداد وگرنه داستانها از آنان باز میگفتم.

۹- سکه ناخالص زراندود حافظ نزد او خرج نشد (زیرا ارزش نداشت) و از طرفی سوداگر نیز در این سودا از تمامی عیبهای پنهانی آگاهی داشت.
 

تفسیر اول فال

سالهاست وقتت را به بلاتکلیفی و سرگردانی گذرانده ای و اشتباهات بسیاری مرتکب شده ای که خوشبختانه مشکل چندانی برایت به دنبال نداشته، اما اکنون وقت آن رسیده که به خود بیایی و برای آینده ات برنامه ریزی کنی و یک تصمیم جدی بگیری و از این شاخه به آن شاخه پریدن دست برداری، در غیر اینصورت پشیمان خواهی شد.

تفسیر دوم فال

مدتی هست از زندگی ات راضی نیستید و احساس سرگردانی می کنید و گمان می کنید اطرافیان با ترحم و دلسوزی با شما رفتار می کنند. زندگی بدون هدف باعث خستگی شما شده است.

خودتان را دست کم نگیرید و به استعدادهای خود ایمان داشته باشید. اگر در راه علم و دانش قدم بردارید به شهرت خواهید رسید. ناامیدی را از خود دور کنید و شک و تردید را کنار بگذارید. خداوند یار و یاور شماست.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×