غزل شماره ۲۰۵: تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

غزل شماره ۲۰۵: تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود

سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود

حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است

بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود

بر سر تربت ما چون گذری همت خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

برو ای زاهد خودبین که ز چشم من و تو

راز این پرده نهان است و نهان خواهد بود

ترک عاشق کش من مست برون رفت امروز

تا دگر خون که از دیده روان خواهد بود

چشمم آن دم که ز شوق تو نهد سر به لحد

تا دم صبح قیامت نگران خواهد بود

بخت حافظ گر از این گونه مدد خواهد کرد

زلف معشوقه به دست دگران خواهد بود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- تا زمانی که از میخانه عشق و باده معرفت اثری باقی است سر ما به ارادت بر خاک ره پیر مغان قرار خواهد داشت.

 ۲- حلقه بندگی پیر مغان از روز ازل در گوش من است و ما بر همان قرار و پیمانیم که بودیم و همچنان خواهیم بود.

 ٣- وقتی از کنار آرامگاه ما گذر میکنی همت و توجهی از ما بخواه زیرا این آرامگاه زیارتگاه وارستگان جهان خواهد شد.

 ۴- ای زاهد ظاهر پرست و خودبین دور شو که از چشم من و تو، راز و اسرار آفرینش پنهان است و پنهان خواهد ماند. 

۵- یار زیباروی من که عاشقان خود را می کشد امروز مست از خانه بیرون آمده باید ببینیم که این بار اشک خونین، از چشمان چه کسی روان خواهد شد.

۶- آن شبی که از اشتیاق تو در گور سر بر خاک گذارم، چشمانم تا سحرگاه قیامت در انتظار خواهد بود.

۷- اگر بخت حافظ به همین صورت مساعدت کند. گیسوی معشوق را به دست دیگران خواهد داد.
 

تفسیر اول فال

انسانی صادق و وفادار هستی و چون در راهی قدم گذاردی محال است که بازگردی و رفیق نیمه راه باشی، اما به تازگی در موارد مختلف با بدشانسی روبرو شده ای. به دل خود بد راه نده و به تلاش خود ادامه بده که با حسن اخلاقی که تو داری به زودی به موقعیت های خوب اجتماعی و کاری دست پیدا خواهی کرد.

تفسیر دوم فال

کسی از آینده خبر ندارد اما راز زندگی در تیزهوشی و درایت است، هر انسانی می تواند با عقل و صبر و شکیبایی به موفقیت برسد. ناامید نباشید، از تردید و دودلی دست بردارید.

به خداوند توکل کنید و از عجله کردن پرهیز کنید که برای رسیدن به مقصود باید پله پله جلو رفت. اگرچه از یکنواختی زندگی خسته شده اید اما امیدوار باشید که با تلاش و کوشش می توانید بهترین زندگی را بسازید.

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×