غزل شماره ۲۰۶: پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود

غزل شماره ۲۰۶: پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود

پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود

مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود

یاد باد آن صحبت شب‌ها که با نوشین لبان

بحث سر عشق و ذکر حلقه عشاق بود

پیش از این کاین سقف سبز و طاق مینا برکشند

منظر چشم مرا ابروی جانان طاق بود

از دم صبح ازل تا آخر شام ابد

دوستی و مهر بر یک عهد و یک میثاق بود

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود

حسن مه رویان مجلس گر چه دل می‌برد و دین

بحث ما در لطف طبع و خوبی اخلاق بود

بر در شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد

گفت بر هر خوان که بنشستم خدا رزاق بود

رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

در شب قدر ار صبوحی کرده‌ام عیبم مکن

سرخوش آمد یار و جامی بر کنار طاق بود

شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خلد

دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- پیش ازین، تو بیشتر از این در فکر عاشقان خود بودی و عشق و محبت تو با ما، از کران تا کران جهان مشهور بود. 

۲- یاد باد آن هم صحبتی های شبها که با شیرین لبان از راز عشق و یاد جمع عاشقان میکردیم.

 ٣- پیش از آنکه این آسمان سبز و گنبد لاجوردی را برافرازند، نظرگاه دیده من فقط به کمان و طاق ابروی یارم بود.

 ۴- از آغاز صبح ازل تا آخر شام ابد، عشق و مهربانی ما بر یک عهد و یک پیمان استوار بود.

 ۵- اگر سایه معشوق بر سر عاشق افتد شگفت نیست زیرا که ما به او نیازمند بودیم و او نسبت به ما اشتیاق داشت.

۶- گرچه زیبایی ماهرویان محفل، دل و دین ما را می ربود اما گفتگوی ما درباره لطافت طبع و حسن اخلاق و رفتار آنان بود.

۷۔ گدایی مفلس آنگاه که مرا بر درگاه شاهی دید به طعنه، سخن مؤثری به من گفت و آن این بود: بر سر هر سفره ای که نشستم، روزی دهنده خدا بود.

۸- اگر رشته تسبیح پاره شد، عذر مرا بپذیرد زیرا که دست من در دامن ساقی سیمین ساق بود و متوجه نشدم.

۹- اگر در شب قدر، باده سحرگاهی نوشیده ام بر من خرده مگیر زیرا یار بسیار سرخوش و مست به دیدارم آمد و جامی شراب بر تاقچه نهاده بود.

 ۱۰- آنگاه که آدم در باغ بهشت میزیست، شعر حافظ زینت بخش برگهای نسرین و گل سرخ بود.
 

تفسیر اول فال

روزهای خوشی با هم داشتید اما اکنون فکر میکنی که او دیگر ان تمایل سابق را نسبت به تو ندارد. این اندیشه را از سر بیرون کن چون همانطور که تو به او محتاجی او نیز به تو مایل است. به زودی پیامهای امیدوارکننده ای به دستت خواهد رسید و تو را شادمان خواهد کرد.

تفسیر دوم فال

فکر گذشته باعث اندوه شما شده و دچار حسرت و اندوه هستید، غم و غصه را فراموش کنید و به عهد و پیمانی که بسته اید وفادار بمانید حتی اگر کار سختی باشد.

برای کسب روزی حلال تلاش کنید تا زندگی پربرکتی داشته و خداوند شما را در رسیدن به آرزوهای تان یاری دهد. وسواس و تردید زیادی در کارها دارید که باعث خستگی شما شده است.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×