غزل شماره ۲۰۷: یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود

غزل شماره ۲۰۷: یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود

یاد باد آن که سر کوی توام منزل بود

دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود

راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاک

بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود

دل چو از پیر خرد نقل معانی می‌کرد

عشق می‌گفت به شرح آن چه بر او مشکل بود

آه از آن جور و تطاول که در این دامگه است

آه از آن سوز و نیازی که در آن محفل بود

در دلم بود که بی دوست نباشم هرگز

چه توان کرد که سعی من و دل باطل بود

دوش بر یاد حریفان به خرابات شدم

خم می دیدم خون در دل و پا در گل بود

بس بگشتم که بپرسم سبب درد فراق

مفتی عقل در این مسئله لایعقل بود

راستی خاتم فیروزه بواسحاقی

خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود

دیدی آن قهقهه کبک خرامان حافظ

که ز سرپنجه شاهین قضا غافل بود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱-روزگاری که کوی تو، منزل و قرارگاه دل من بود یاد باد و آن زمانی که روشنی چشم من، خاک در تو بود،

 ٢- و درست چون سوسن و گل سرخ بر اثر مصاحبت بی آلایش و بی ریا آنچه تو در دل داشتی، بر زبان من جاری بود.

 ٣- وقتی که دل از زبان پیر عقل، حقایقی را نقل می کرد، عشق به کمکش می آمد و مسائلی را که برای او مشکل بود باز میگفت.

 ۴- افسوس از آن ستم و دراز دستی که در دامگه دنیا بر مردم می رود و حسرت و دریغ از آن سوز و گدازی که در محفل دوستان بود. 

۵- تصميم قلبی من این بود که هرگز بی یار و دوست نباشم اما چه می توانم بکنم در حالی که تلاش من و دل باطل است.

۶- دیشب به یاد یاران هم پیاله ام به میخانه رفتم اما خم می را دیدم که از دلش خون می چکید و پایش از اشک دیده در گل بود.

 ۷- بسیار جستجو کردم که علت اندوه و درد فراق را بدانم. عقل صاحب رأی نیز از این مسأله نا آگاه بود.

۸- به راستی که نگین فیروزه ابواسحاق فروغی نیکو داشت اما سلطنت او، بسیار زودگذر و پرشتاب بود.

۹- حافظ خنده شادمانه آن کبک خوش خرام را دیدی در حالی که از سرپنجه نری شاهین سرنوشت غافل و بیخبر بودی.
 

تفسیر اول فال

قبل از این روزگار بسیار خوشی داشتی و یاری همدل و همزبان که از بد روزگار او را از دست دادی و تلاشهای دوباره ات بی نتیجه ماند. بدان که تمام خوشیها ناپایدار است. اکنون دیگر غفلت جایز نیست. به فردا بیاندیش و دوباره از نو شروع کن که فردا روز دیگری است.

تفسیر دوم فال

در گذشته غرق شده اید و افسوس آن را می خورید اما حسرت خوردن فایده ای برای شما ندارد، تجربه هایی که از گذشته کسب کرده اید را به خاطر سپرده و بقیه چیزها را فراموش کنید تا در مسیر موفقیت گام بردارید.

از راهنمایی و تجربه افراد با تجربه و والدین خود بهره بگیرید، خودتان را برای آینده درخشان آماده کنید زیرا روزهای خوشی در راه است و فقط به کمی پشتکار و تلاش نیاز دارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. عباس ۲۲ آذر ۱۳۹۸

    عالیه

×