غزل شماره ۲۰۸: خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

غزل شماره ۲۰۸: خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود

گر تو بیداد کنی شرط مروت نبود

ما جفا از تو ندیدیم و تو خود نپسندی

آنچه در مذهب ارباب طریقت نبود

خیره آن دیده که آبش نبرد گریه عشق

تیره آن دل که در او شمع محبت نبود

دولت از مرغ همایون طلب و سایه او

زان که با زاغ و زغن شهپر دولت نبود

گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن

شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود

چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست

نبود خیر در آن خانه که عصمت نبود

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه

هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- دل خستگانی که درد طلب دارند و نیروی رسیدن ندارند، اگر تو هم به آنها ستم کنی دور از آئین جوانمردی است.

 ۲- ما از تو ظلم و ستمی ندیدیم و تو نیز خود نمی پسندی آنچه را که آئین صاحبان جوانمردی نیست.

 ۳- آن چشمی که گریه عشق فروغش را از میان نبرد بسیار گستاخ است و آن دلی که شمع محبت در آن روشن نباشد تیره باد.

 ۴- بخت و اقبال را از مرغ سعادت و سایه او بخواه زیرا زاغ و زغن پر و بال پرنده بخت را ندارند. 

۵- اگر از پیر مغان یاری جستم، بر من خرده مگیر زیرا شیخ و پیر ما گفت که در صومعه، همت نمی توانی بیابی.

۶- اگر پاکی و طهارت نباشد کعبه و بتخانه چندان تفاوتی ندارند و یکی هستند، در آن خانه ای که پاکی و پاکدامنی یافت نشود خیر و برکتی هم وجود نخواهد داشت. 

۷۔ حافظ، علم و ادب بیاموز زیرا که در مجلس خواص و محارم، هر کس ناقد ادب و رفتار باشد سزاوار همصحبتی و حضور نیست.
 

تفسیر اول فال

از هر کسی به اندازه توانش توقع داشته باش و بر کسی به جرم ناتوانی سخت مگیر و به جای یاری طلبیدن از انسانهای ناتوان از خدا مدد بخواه که بر هر امری تواناست. اگر امید موفقیت داری علم و ادب بیاموز و در همه حال پاکی و عصمت خود را حفظ کن تا لايق سعادت و منشأ خیر شوی.

تفسیر دوم فال

هر دردی درمانی دارد، از افراد دو رو دوری کنید و به ظاهر افراد اعتماد نکنید. با ایمان به خداوند و همت عالی می توانید بر سختی ها غلبه کرده و موفق شوید. اگرچه ممکن است ظاهر مغروری داشته باشید اما در باطن اینگونه نیستید.

از خداوند روحیه قوی بخواهید و تنها به او تکیه کنید نه به خلق خدا. به کسی ظلم نکنید که قلبتان تیره می شود.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×