غزل شماره ۲۱۱: دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود

غزل شماره ۲۱۱: دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود

دوش می‌آمد و رخساره برافروخته بود

تا کجا باز دل غمزده‌ای سوخته بود

رسم عاشق کشی و شیوه شهرآشوبی

جامه‌ای بود که بر قامت او دوخته بود

جان عشاق سپند رخ خود می‌دانست

و آتش چهره بدین کار برافروخته بود

گر چه می‌گفت که زارت بکشم می‌دیدم

که نهانش نظری با من دلسوخته بود

کفر زلفش ره دین می‌زد و آن سنگین دل

در پی اش مشعلی از چهره برافروخته بود

دل بسی خون به کف آورد ولی دیده بریخت

الله الله که تلف کرد و که اندوخته بود

یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد

آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

گفت و خوش گفت برو خرقه بسوزان حافظ

یا رب این قلب شناسی ز که آموخته بود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- دیشب در حالی که چهره اش افروخته و هیجان زده بود آمد تا ببینی که بار دیگر دل کدام غمزده عاشقی را سوزانده بود.

 ۲- آئین عاشق کشی و شیوه به آشوب کشیدن شهر، چون جامه ای بود که بر ند و بالای او دوخته شده باشد. 

۳- جان عاشقان را چون سپندی بلاگردان چشم زخم خود می دانست به همین سبب آتش رخسار را برافروخته بود.

 ۴- اگر چه میگفت که با رنج و عذاب تو را خواهم کشت اما می دیدم که در پنهان، عنایتی به من دلسوخته عاشق داشت. 

۵- زلف کافر کیش او راه دین را می زد و آن سنگدل، بر سر راه دل، مشعلی فروزان از چهره برافروخته اش روشن کرده بود، 

۶- دل، خون بسیاری به دست آورد اما دیده آن را چون سرشک بیرون ریخت، شگفتا ببین که چه کسی اندوخت و کی آن را تلف کرد.

 ۷- یار خود را به بهای تمام دنیا نیز مفروش و از دست مده زیرا آنکس که يوسف را به بهای اندک و پول تقلبی فروخت، سود زیادی نکرد.

۸- گفت و چه خوش گفت که ای حافظ برو و خرقه زهد خود را بسوزان، پروردگارا این شناخت زر ناخالص از خالص را چه کسی به او آموخته است؟
 

تفسیر اول فال

کسی را دوست می داری ولی او روی خوش به تو نشان نمی دهد و پیوسته تو را تهدید کرده و آزار می دهد. اما تمام اینها ظاهری است. او قصد امتحان تو را دارد و در باطن به تو علاقمند می باشد. عشقی که داری با پول و مال دنیا عوض نکن که ارزش آن بیش از اینهاست.

تفسیر دوم فال

اگرچه به ظاهر دچار شکست و ضرر شده اید اما این شرایط دائمی نیست و دیر یا زود روزهای خوش فرا خواهد رسید. ناامیدی را کنار بگذارید و اعتماد به نفس خود را افزایش دهید.

قدر دوستان صادق را بدانید و سعی کنید با مردم با صداقت و درستی رفتار کنید. برای حل مشکلاتی که در راه رسیدن به مقصود دارید از مشورت با بزرگان بهره گرفته و عجول نباشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×