غزل شماره ۲۱۷: مسلمانان مرا وقتی دلی بود

غزل شماره ۲۱۷: مسلمانان مرا وقتی دلی بود

مسلمانان مرا وقتی دلی بود

که با وی گفتمی گر مشکلی بود

به گردابی چو می‌افتادم از غم

به تدبیرش امید ساحلی بود

دلی همدرد و یاری مصلحت بین

که استظهار هر اهل دلی بود

ز من ضایع شد اندر کوی جانان

چه دامنگیر یا رب منزلی بود

هنر بی‌عیب حرمان نیست لیکن

ز من محروم‌تر کی سائلی بود

بر این جان پریشان رحمت آرید

که وقتی کاردانی کاملی بود

مرا تا عشق تعلیم سخن کرد

حدیثم نکته هر محفلی بود

مگو دیگر که حافظ نکته‌دان است

که ما دیدیم و محکم جاهلی بود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- مسلمانان، من زمانی دلی داشتم که هر مشکلی را به وی میگفتم.

 ۲- آنگاه که در گرداب اندوه می افتادم، با چاره جویی او، امید رسیدن به ساحلی داشتم.

 ٣- دل من همدرد من بود و مصلحت شناس و پشتیبان و مایه پشت گرمی صاحبدلان 

۴- دل من در کوی معشوق از دستم رفت، خدایا کوی دلدار سر منزلی بود که سخت دل مرا پایبند ساخت. 

۵- هیچ هنری بدون عیب و نقص محرومیت نیست اما چه کسی، فقیرتر و محرومتر از من است؟ 

۶- بر جان آدم پریشان حال ترحم کنید زیرا که زمانی خود کار آزموده ای کامل و بی نقص بود. 

۷- از آن زمان که عشق به من سخن گفتن را آموخت، سخنانم، کلام نغز هر محفل و انجمنی شد.

۸- از این پس دیگر مگو که حافظ نکته سنج است زیرا که ما فهمیدیم که او بسیار نادان است و به جهل مرکب گرفتار.
 

تفسیر اول فال

روزگاری همه تو را به عقل و درایت و کاردانی می شناختند، اما تو با یک انتخاب غلط، تمام مسیر زندگیت را عوض کردی و خود و دیگران را به دردسر انداختی ولی هنوز هم دیر نشده و فرصت داری تا از این راه برگردی، پس به این وسوسه ها اعتنا نکن و این بار با چشمان باز مسیرت را انتخاب کن.

تفسیر دوم فال

مدتی است از اطرافیان خود دلگیر هستید و گمان می کنید همه شما را رها کرده و تک و تنها در دریای مشکلات غرق شده اید. فراموش نکنید که مشکلات و سختی های زندگی همگی مصلحت خداوند هست و در مسیر امتحان الهی قرار گرفته اید.

به زودی لطف خداوند شامل حال شما می شود و تیزهوشی و درایت شما تاثیر خودش را خواهد گذاشت. تردید و دودلی را کنار بگذارید و با خانواده خود خوش رفتاری کنید، هوای پدر و مادر را داشته باشید و دست از لجبازی بردارید. به زودی قرض ها ادا می شود، زمان خوبی برای مسافرت نیست.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×