غزل شماره ۲۱: دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

غزل شماره ۲۱: دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست

گفت با ما منشین کز تو سلامت برخاست

که شنیدی که در این بزم دمی خوش بنشست

که نه در آخر صحبت به ندامت برخاست

شمع اگر زان لب خندان به زبان لافی زد

پیش عشاق تو شب‌ها به غرامت برخاست

در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو

به هواداری آن عارض و قامت برخاست

مست بگذشتی و از خلوتیان ملکوت

به تماشای تو آشوب قیامت برخاست

پیش رفتار تو پا برنگرفت از خجلت

سرو سرکش که به ناز از قد و قامت برخاست

حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری

کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- دل و دینم از دست رفت و دلدار با سرزنش گفت که همنشین ما مشو که سلامت عقل از دست داده ای.

۲- آیا شنیده ای که کسی در بزم دنيا لحظه ای خوش بنشیند و در آخر همنشینی، با پشیمانی آن را ترک نگوید؟

٣- اگر شمع، لاف برابری با آن لب خندان را بر زبان آورد به غرامت و جریمه، مجبور شد که شب تا سحر در نزد عاشقان تو، بر سر بایستد (و بسوزد).

۴- باد بهاری در چمن به عشق دیدار زیبای یار ، گل را و قامت دلستان او، سرو را ترک کرد.

۵- تو در حالت مستی بگذشتی و به سبب تماشای تو از ساکنان عالم غیب، آشوب قیامت برخاست.

۶- سرو سرکش که به قد و قامت خود فخر می فروخت در پیش سرو خرامان قامت تو، پای در گل ماند و گامی پیش ننهاد.

۷۔ حافظ اگر می خواهی جان به سلامت ببری، این خرقه ریایی را دور بینداز زیرا از خرقه سالوسان ریاکار و مدعی کرامت، آتش بر می خیزد.

تفسیر اول فال

اگر می خواهی سرزنش و ملامت نشوی در کارهایت اعتدال را رعایت کن و از افراط و تفریط دوری کن. کاری که قصد انجامش را داری به صلاح تو نیست و نتیجه ای جز پشیمانی به بار نخواهد آورد. پس لاف بیهوده نزن که غرامتی سنگین دارد. مسیر حرکت خود را تغییر بده تا نتیجه ای مطلوب عایدت شود.

تفسیر دوم فال

برای رهایی از درد و رنج و غلبه بر مشکلات زندگی باید ایمان خود را قوی کرده و محکم و راسخ قدم بردارید. مشکلات زیادی در اطراف تان مشاهده می کنید اما هنر آن است که بتوانید در اوج گرفتاری ها شاد باشید و روحیه خود را حفظ کنید.

افرادی از تو حمایت کرده و از بلوایی که ایجاد شده نجات پیدا خواهید کرد. به دنبال تغییرات مثبت در زندگی و فکرتان باشید.

سعی کنید از پلیدی و افکار منفی دوری کرده و خصایص اخلاقی همچون بخشندگی را در خود پرورش دهید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×