غزل شماره ۲۲۲: از سر کوی تو هر کو به ملالت برود

غزل شماره ۲۲۲: از سر کوی تو هر کو به ملالت برود

از سر کوی تو هر کو به ملالت برود

نرود کارش و آخر به خجالت برود

کاروانی که بود بدرقه‌اش حفظ خدا

به تجمل بنشیند به جلالت برود

سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست

که به جایی نرسد گر به ضلالت برود

کام خود آخر عمر از می و معشوق بگیر

حیف اوقات که یک سر به بطالت برود

ای دلیل دل گمگشته خدا را مددی

که غریب ار نبرد ره به دلالت برود

حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت است

کس ندانست که آخر به چه حالت برود

حافظ از چشمه حکمت به کف آور جامی

بو که از لوح دلت نقش جهالت برود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- از هر کس از سر کوی تو با دلتنگی و رنجیدگی برود، کارش پیش نمی رود و سرانجام شرمسار و خجل میشود.

 ٢- کاروانی که حمایت خداوندی باعث حفظ آن است با شرکت فرود می آید و با شکوه و جلال حرکت میکند.

 ۳-سالک، باید بوسیله نور هدایت به دوست برسد وگرنه اگر کورکورانه و به گمراهی راه طی کند، به جایی نخواهد رسید.

 ۴- در پایان زندگی، مراد خود را از شراب و معشوق بگیر زیرا که حیف است که روزگارت یکسره به بیهودگی تلف شود. 

۵- ای راهنمای دل گمگشته، بخاطر خدا مددی کن و دستم را بگیرد زیرا که آواره دور از وطن، راه را نمی یابد مگر اینکه از راهنمای دلیلی مدد جوید.

۶- حکم پوشیدگی و تقوی و مستی بر فرجام کار است و کسی نمی داند که در پایان کار (مست یا پرهیزگار) از دنیا خواهد رفت.

 ۷- ای حافظ، از چشمه معرفت و خرد، ساغری بدست آور شاید که از صفحه دلت آثار نادانی پاک شود. 
 

تفسیر اول فال

ناامیدی از درگاه خداوند جز خجلت و شرمندگی حاصلی نخواهد داشت. کارها زمانی سامان می گیرد که خواست خدا بر آن باشد. از باقی مانده عمر خود بهترین استفاده را کن و اجازه نده عمرت به بطالت بگذرد. از جهل و نادانی دوری کن و به دنبال علم و حکمت باش تا با نور
هدایت به مقصود برسی.

تفسیر دوم فال

تحمل سختی ها و ملالت های راه برای دستیابی به مقصود و رسیدن به مراد دل کاملا طبیعی است و با تنبلی و راحت طلبی به نتیجه دلخواه نخواهید رسید.

برای رسیدن به هدف با دوستان و افراد دلسوز و با تجربه مشورت کنید و به لطف و مرحمت پروردگار امیدوار باشید. یاس و ناامیدی شما را از مقصودتان دور خواهد کرد. آینده روشنی دارید و با تلاش و همت عالی به زودی زندگی خوبی برای خود می سازید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×