غزل شماره ۲۲۳: هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

غزل شماره ۲۲۳: هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود

هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال دهنت

به جفای فلک و غصه دوران نرود

در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند

تا ابد سر نکشد وز سر پیمان نرود

هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

برود از دل من وز دل من آن نرود

آن چنان مهر توام در دل و جان جای گرفت

که اگر سر برود از دل و از جان نرود

گر رود از پی خوبان دل من معذور است

درد دارد چه کند کز پی درمان نرود

هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان

دل به خوبان ندهد وز پی ایشان نرود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- هرگز نقش خیال تو از لوح دل و جانم پاک نشود، هرگز از یاد من، آن سرو زیبا و روان نرود. 

۲- از فکر و اندیشه من سرگشته و عاشق، با وجود ستم آسمان و اندوه زمانه، خیال دهان تو پاک نخواهد شد.

۳- دلم از روز ازل با زلف تو پیمان بست و تا شام ابد از این پیمان سرباز نمی زند و پیمان را نمی گسلد.

 ۴- جز بار اندوه تو، هر چه غم بر دل مسکین و بی نوای من سنگینی کند. فراموش می شود ولی اندوه عشق تو را فراموش نمی کنم. 

۵- عشق تو چنان در دل و جانم جای گرفته است که اگر سوم هم برود، عشق تو از دل و جانم بیرون نخواهد رفت.

۶- اگر دلم به دنبال زیبارویان است معذورش بدارید زیرا که درد عشق دارد و اگر به دنبال درمان آن نباشد، چه باید بکند؟

۷- اگر کسی می خواهد که همچون حافظ واله و سرگشته نشود نباید دل به خوبان و زیبارویان بسپارد و از پی آنها برود.
 

تفسیر اول فال

تمام وجودت از عشق به معشوقی آکنده است و در فکر و اندیشه ات جایی برای هیچ کس جز او نیست. گویا این عشق با جانت درآمیخته. اما بدان که در راه عشق همیشه مشکلاتی وجود دارد که با صبر و شکیبایی حل خواهد شد. پس بجای بی قراری، شکیبایی به خرج بده که نیکوترین کارها در رسیدن به مقصود است.

تفسیر دوم فال

برای رسیدن به مراد دل باید تاب و تحمل سختی ها را داشته و با همتی عالی و عزم راسخ قدم در مسیر بگذارید. در طول مسیر همواره امیدوار باشید که یاس و ناامیدی شرّی بزرگ است.

دودلی و تردید را کنار بگذارید. برای وصال یار بی تابی می کنید و هر لحظه به یادش هستید اما غصه و اندوه مشکلی را حل نمی کند، باید به خداوند توکل کنید و با تمام وجود برای رسیدن به او تلاش کنید.

انسان مهربان و خوش قلبی هستید و عصبانیت و کارهای خودخواهانه شایسته فردی مانند شما نمی باشد. سعی کنید باعث رنجش دیگران نشوید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×