غزل شماره ۲۲۴: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

غزل شماره ۲۲۴: خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود

به هر درش که بخوانند بی‌خبر نرود

طمع در آن لب شیرین نکردنم اولی

ولی چگونه مگس از پی شکر نرود

سواد دیده غمدیده‌ام به اشک مشوی

که نقش خال توام هرگز از نظر نرود

ز من چو باد صبا بوی خود دریغ مدار

چرا که بی سر زلف توام به سر نرود

دلا مباش چنین هرزه گرد و هرجایی

که هیچ کار ز پیشت بدین هنر نرود

مکن به چشم حقارت نگاه در من مست

که آبروی شریعت بدین قدر نرود

من گدا هوس سروقامتی دارم

که دست در کمرش جز به سیم و زر نرود

تو کز مکارم اخلاق عالمی دگری

وفای عهد من از خاطرت به در نرود

سیاه نامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم

چگونه چون قلمم دود دل به سر نرود

به تاج هدهدم از ره مبر که باز سفید

چو باشه در پی هر صید مختصر نرود

بیار باده و اول به دست حافظ ده

به شرط آن که ز مجلس سخن به در نرود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- چه خوش است حال دلی که در پی خواهشهای دیده نرود و به هر خانه که دعوتش کنند، بی خبر از پایان کار به آنجا نرود.

 ۲- سزاوارتر آن است که به آن لب شیرین، دل نبسته و طمع روا ندارم، اما چگونه ممکن است که مگس به دنبال شکر روانه نشود.

 ٣- سیاهی چشمان غمدیده مرا با اشک چشم مشوي زیرا که این سیاهی، نقش خال تر است و هرگز از من دور نمی شود.

 ٣- همچو باد بهاری، بوی خوش خود را از من مضایقه نکن زیرا بدون سر زلف تو، زندگی ام به سامان نمی رسد. 

۴- ای دل، این چنین بیهوده گرد و هرجایی مباش زیرا با این کاستی، هیچ کاری از پیش نخواهی برد.

۵- به من مست، چنین از سر خواری و حقارت منگر زیرا که ناموس و شکوه دین با این مقدار مستی از میان نمی رود.

 ۷- من گدا، آرزوی وصال بلند بالایی را دارم که تنها با سیم و زر می توان دست به کمر او رساند.

۸-  تو که از بزرگواریها و صفات عالی دنیای دیگری هستی، باید که وفا به عهد و پیمان من از خاطر و یاد تو نرود

 ۹- من سیاه نامه تر و گناهکارتر از خود کسی را نمی بینم، چگونه ممکن است که چون قلم، دود اندوه دل از سرم نرود.

 ۱۰- با تاج کوچک هدهد مرا فریب مده زیرا که من باز سپیدم که چون «باشه» به دنبال هر صید کوچکی، پرواز نمی کنم.

 ۱۱- شراب بیاور و پیاله می را اول به حافظ بده، به شرط آنکه این سخن و داستان میگساری حافظ از این مجلس خارج نشود.
 

تفسیر اول فال

در زندگی خود دائما از این شاخه به آن شاخه می پری و بی آنکه منطقی فکر کنی پیوسته تصمیمات خود را عوض می کنی. به همین علت کارت پیش نمی رود. از خود ناامید مباش و برای آینده خود یک تصمیم جدی و منطقی بگیر و با امید به خدا آن را عملی کن. حتما موفق خواهی شد.

تفسیر دوم فال

مراقب باشید که در راه درست قدم برداشته و اسیر وسوسه های شیطانی و هوا و هوس نشوید. قصد انجام کاری دارید که نیاز به درایت و دوراندیشی شما دارد. لجبازی را کنار بگذارید و قبل از شروع خوب فکر کرده و جوانب کار را بسنجید.

نیتی در دل دارید که چندان به صلاح شما نیست، توصیه می شود با افراد با تجربه و مورد اعتماد مشورت کرده و سعی کنید راه های جدیدی را در پیش بگیرید. دل بزرگی دارید و از حرص و طمع دوری می کنید به همین دلیل خداوند نعمت های خود را به زندگی شما سرازیر کرده است. فریب شیطان را نخورید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۹ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×