غزل شماره ۲۲۶: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

غزل شماره ۲۲۶: ترسم که اشک در غم ما پرده در شود

ترسم که اشک در غم ما پرده‌در شود

وین راز سر به مهر به عالم سمر شود

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر

آری شود ولیک به خون جگر شود

خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه

کز دست غم خلاص من آن جا مگر شود

از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان

باشد کز آن میانه یکی کارگر شود

ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو

لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود

از کیمیای مهر تو زر گشت روی من

آری به یمن لطف شما خاک زر شود

در تنگنای حیرتم از نخوت رقیب

یا رب مباد آن که گدا معتبر شود

بس نکته غیر حسن بباید که تا کسی

مقبول طبع مردم صاحب نظر شود

این سرکشی که کنگره کاخ وصل راست

سرها بر آستانه او خاک در شود

حافظ چو نافه سر زلفش به دست توست

دم درکش ار نه باد صبا را خبر شود

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- می ترسم که اشک، پرده اندوه و غم عشق ما را پاره کند و این راز پوشیده، در عالم، افسانه گردد.

 ۲- میگویند که سنگ بی بها، به واسطه صبوری و انتظار، به لعل مبدل می شود، بلی این سخن درست است اما باید که سنگ خون دل بسیار خورد.

 ۳- می خواهم که گریان و دادخواه به میخانه بروم تا شاید آنجا از دست غم، رهایی یابم.

 ۴- از هر سو تیردی روان کرده ام شاید یکی از این تیرها، به هدف بخورد و دعایم به اجابت برسد. 

۵- ای جان، سخن عشق ما را برای معشوق بیان کن اما چنان مگر که خبرش به گوش باد صبا برسد.

۶- از اکسیر عشق تو، روی من چون طلا زرد شد، بلکه به برکت مهربانی شما، خاک تیره، زر می شود.

 ٧- از تکبر و ناز نگاهبان کوی یار سخت در شکفتم، پروردگارا مباد روزی که آدم فرومایه و تهیدست، صاحب اعتبار شده و به جایی برسد. 

۸- غیر از زیبایی، نکته های بسیاری لازم است تا کسی، مورد قبول و پسند مردمان صاحبنظر شود.

۹- با این رفعت و بلندی که دندانه های دیوار قصر وصال دارد، سرهای زیادی در آستانه آن به خاک مبدل خواهد شد.

۱۰- حافظ حال که سر زلف خوشبوی بار در دست تو است خاموش شو وگرنه باد صبا خبردار شده و آن را از دستت می گیرد.
 

تفسیر اول فال

رازی در دل داری که از برملاشدن آن سخت بیمناکی. اگر نمی خواهی کسی از رازت باخبر شود حرف خود را در نزد هیچ کس بازگو مکن خودت بهتر می دانی که چاره کار تو صبر است، پس صبور باش. از رقیب و نزدیکان تازه به دوران رسیده هراسی نداشته باش که نظر لطف دوست و مرحمت پروردگار با توست.

تفسیر دوم فال

به زودی نتیجه صبوری و شکیبایی خود را خواهید دید و به مراد دلتان می رسید. مشکلات و سختی هایی که سر راه شما ظاهر شده به علت بی توجهی شما و دوستی با افراد غیرقابل اعتماد است.

اسرار دل را برای هرکسی بازگو نکنید، اگرچه شما کاری از دست تان برنمی آید اما خداوند صدای شما را می شنود. دعا کنید و دل به او بسپرید. برای پیروزی و موفقیت درمورد هر کاری خوب فکر کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×