غزل شماره ۲۲۹: بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد

غزل شماره ۲۲۹: بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد

بخت از دهان دوست نشانم نمی‌دهد

دولت خبر ز راز نهانم نمی‌دهد

از بهر بوسه‌ای ز لبش جان همی‌دهم

اینم همی‌ستاند و آنم نمی‌دهد

مردم در این فراق و در آن پرده راه نیست

یا هست و پرده دار نشانم نمی‌دهد

زلفش کشید باد صبا چرخ سفله بین

کان جا مجال بادوزانم نمی‌دهد

چندان که بر کنار چو پرگار می‌شدم

دوران چو نقطه ره به میانم نمی‌دهد

شکر به صبر دست دهد عاقبت ولی

بدعهدی زمانه زمانم نمی‌دهد

گفتم روم به خواب و ببینم جمال دوست

حافظ ز آه و ناله امانم نمی‌دهد

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- طالع ناسازگار، نشانی از دهان دوست به من نمی نماید و اقبال نیز از سر پوشیده ام خبری به من نمی رساند.

 ۲- بخاطر یک بوسه از لبان یار، جان خود را هم میدهم اما یار جانم را می ستاند و بوسه ای به من نمی دهد.

 ۳- در اندوه هجران و جدایی مردم و راهی به آن سراپرده نیافتم، شاید هم راهی هست اما پرده دار معشوق آن را نشانم نمی دهد.

 ۴- باد صبا گیسوی یار را در دست گرفت، این فلک پست را بین که حتی به اندازه باد وزان به من اجازه و فرصت نمیدهد.

۵- هر چند که چون پرگار، از کنار می گذارم، روزگار اجازه نمی دهد که مانند نقطه به میان دایره بیایم.

۶- شیرینی موفقیت با صبوری و شکیبایی به دست می آید اما سست عهدی روزگار، به من فرصت و مجال نمی دهد.

۷- با خود گفتم به خواب میروم تا چهره یار را در خواب ببینم ولی حافظ با آه و ناله های خود مجال خواب به من نمی دهد.
 

تفسیر اول فال

آدم بدشانس و بد بیاری هستی. در معاملات و کارهایت همیشه با ضرر مواجه می شوی و در کارها، فرصت مناسب در اختیارت قرار نمی گیرد. چاره کار تو در دو کلمه نهفته است: صبر و تلاش. دست از ناامیدی و یاس بردار و با توکل به خدا و صبر و تلاش ادامه بده و مطمئن باش که موفق خواهی شد.

تفسیر دوم فال

ناامیدی و یاس قلب شما را فرا گرفته ، بهتر است تا می توانید امیدوار بوده و بدون ذره ای تردید و با اراده قوی و گام های استوار به سمت هدف بروید و با تلاش و تصمیمات درست بهترین نتایج را به دست آورد.

هیچ چیز با راحت طلبی و تنبلی به دست نمی آید، اگر با وجود صبوری و تحمل و دعاهایی که کرده اید اثری از مراد دل نمی بینید نگران نشوید، بالاخره پاداش تحمل سختی ها را می گیرید و روزهای خوش فرا خواهد رسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×