غزل شماره ۲۳۰: اگر به باده مشکین دلم کشد شاید

غزل شماره ۲۳۰: اگر به باده مشکین دلم کشد شاید

اگر به باده مشکین دلم کشد شاید

که بوی خیر ز زهد ریا نمی‌آید

جهانیان همه گر منع من کنند از عشق

من آن کنم که خداوندگار فرماید

طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم

گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید

مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید

که حلقه‌ای ز سر زلف یار بگشاید

تو را که حسن خداداده هست و حجله بخت

چه حاجت است که مشاطه‌ات بیاراید

چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی‌غش

کنون به جز دل خوش هیچ در نمی‌باید

جمیله‌ایست عروس جهان ولی هش دار

که این مخدره در عقد کس نمی‌آید

به لابه گفتمش ای ماه رخ چه باشد اگر

به یک شکر ز تو دلخسته‌ای بیاساید

به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند

که بوسه تو رخ ماه را بیالاید

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

1- اگر دلم به شراب خوشبو تمایل می یابد سزاوار است زیرا که از زهد دروغین و ریاکارانه بوی خیر و برکت نمی آید.

 ٢- اگر همه مردم جان مرا از عشق منع کنند، من همان کاری را می کنم که جانان و محبوب می فرماید. 

٣- از فیض جوانمردی قطع امید مکن زیرا خلق و خوی بخشنده یار، خطاها را می بخشد و به عاشقان رحمت می آورد. 

۴- دل ساکن جمع یاد محبوب است به آن امید که حلقه ای از سر زلف یار باز کند. 

۵- ترا که زیبایی خدا داده و بخت بلند هست دیگر چه نیازی به آرایشگر داری؟

۶- چمن باصفاست و هوا مطبوع و شراب صاف و پالوده است و اینک جز دل آسوده هیچ چیزی لازم نیست.

۷- عروس جهان گر چه زیباست ولی آگاه باش زیرا که این پرده نشین مستوره، به عقد نکاح کسی در نمی آید.

۸- با عجز و لابه به او گفتم ای ماهروی من چه می شود اگر با یک بوسه شیرین، دلخسته ای به آرامش برسد.

۹- با خنده گفت که حافظ بخاطر خدا راضی مشو که بوسه تو، چهره ماه را آلوده سازد.
 

تفسیر اول فال

انسانی پاکدل و صادق هستی و در کلیه امور امر خدا برایت مهمترین مساله است. بدان که این خصلت پسندیده تو را در نزد خدا و خلق خدا عزیز و گرامی می گرداند. از فرصتهایی که خدا در اختیارت قرار می دهد نهایت استفاده را ببر و فریب دنیا و ظواهر آن را نخور.

تفسیر دوم فال

مکر و نیرنگ بازی نسبت به خلق خدا عاقبت خوشی برای شما ندارد و باعث می شود همه از شما طرد شوند. از دستورات خداوند اطاعت کنید، به مال مردم طمع نداشته باشید و حق کسی را پایمال نکنید.

از یاد خداوند غافل نشوید و به درگاه خداوند دعا کنید تا مشکلات و سختی ها به راحتی برطرف شده و آرامش پیدا کنید. زمان خوبی برای مسافرت است.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×