غزل شماره ۲۳۳: دست از طلب ندارم تا کام من برآید

غزل شماره ۲۳۳: دست از طلب ندارم تا کام من برآید

دست از طلب ندارم تا کام من برآید

یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید

بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر

کز آتش درونم دود از کفن برآید

بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران

بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید

جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش

نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید

از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم

خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید

گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان

هر جا که نام حافظ در انجمن برآید

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- من دست از خواسته خود بر نمی دارم تا کامروا شوم یعنی یا به جانان و محبوب خود برسم و یا در این راه جان بسپارم.

 ۲- پس از مرگ، گورم را بشکان و ببین که به واسطه سوز دل، از کفنم دود خارج می شود. 

۳- چهره ات را نشان بده تا همه مردم عاشق و سرگشته شوند، لب بگشا و سخنی بگو تا غریو و فریاد از مرد و زن بلند شود.

 ۴- جانم به لب رسیده است و در دل این حسرت را دارم که مبادا کامی از لبان یار نگرفته، جان از تن من خارج شود و بمیرم. 

۵- ا از حسرت نبوسیدن دهان یار، جانم ملول شده است. مراد و کام تهیدستان چه زمانی از آن دهان، برآورده خواهد شد. 

۶- هر جا که نام حافظ در مجلس و محفلی شنیده می شود، از او در میان عاشقان به نیکی یاد می کنند.
 

تفسیر اول فال

برای انجام کاری عزم خود را جزم کرده و تا پای جان بر سر انجام آن ایستاده ای، اما در این میان ناامیدی و ترس از عاقبت این کار تو را عذاب می دهد. به خدا توکل کن و در انجام امور شکیبا باش که به طور یقین از کار خود نتیجه مطلوب را به دست خواهی آورد.

تفسیر دوم فال

برای دستیابی به مراد دل و رسیدن به وصال یار باید همت عالی داشته و با اراده قوی قدم در میدان بگذارید. تنبلی و سهل انگاری شما را به کامیابی نخواهد رساند. از اشتباهات و شکست هایی که تاکنون داشته اید درس عبرت گرفته و از تجربه آن ها استفاده کنید.

سخت کوشی از ویژگی های شماست به طوری که تا به هدف نرسید دست بردار نیستید. با یاد خدا و کمک به خلق خدا زندگی خوبی خواهید داشت و به شهرت می رسید، به زودی ملاقات خوب و پرثمری رخ می دهد.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×