غزل شماره ۲۳۶: اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید

غزل شماره ۲۳۶: اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید

اگر آن طایر قدسی ز درم بازآید

عمر بگذشته به پیرانه سرم بازآید

دارم امید بر این اشک چو باران که دگر

برق دولت که برفت از نظرم بازآید

آن که تاج سر من خاک کف پایش بود

از خدا می‌طلبم تا به سرم بازآید

خواهم اندر عقبش رفت به یاران عزیز

شخصم ار بازنیاید خبرم بازآید

گر نثار قدم یار گرامی نکنم

گوهر جان به چه کار دگرم بازآید

کوس نودولتی از بام سعادت بزنم

گر ببینم که مه نوسفرم بازآید

مانعش غلغل چنگ است و شکرخواب صبوح

ور نه گر بشنود آه سحرم بازآید

آرزومند رخ شاه چو ماهم حافظ

همتی تا به سلامت ز درم بازآید

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- اگر آن یار فرشته خوی من به نزدم بازگردد، هنگام پیری، ایام سپری شده به من بازخواهد گشت ( و دوباره جوان خواهم شد).

 ٢- به اشک چون باران خود امید بسته ام که بار دیگر فروغ بخت و اقبالم که ناپدید شده بودم، باز گردد.

 ٣- آن کسی که خاک کف پای او، تاج سر من بود. از خداوند می خواهم که باز به دیدارم بیاید.

 ۴- میخواهم که به دنبال یار بروم و اگر بازنگردم به یاران عزیزم این خبر می رسد که در جستجوی یار، جان سپردم. 

۵- اگر گوهر جان را نثار قدم مبارک یار عزیزم نکنم، دیگر این جان به چه دردم می خورد.

۶- نقاره پادشاهی نویافته را از بام نیکبختی مینوازم اگر ببینم که آن ماه رخسارم از سفر بازگشته است.

 ۷- خروش چنگ و خواب شیرین صبحگاهی مانع اوست وگرنه اگر آه سحرگاهی مرا بشنود، به سویم بازخواهد گشت. 

۸- حافظ، من مشتاق دیدار چهره ماهروی شاه هستم، پس دعایی کن تا به سلامت به خانه من بازگردد.
 

تفسیر اول فال

مدتهاست از کسی که دوستش داری جدا شده ای و برای بازگرداندن او حاضری جان خود را هم فدا کنی. آرزومند بازگشت او هستی چون می دانی که با او به اوج سعادت می رسی. ولی بدان که او از حال تو غافل است و اگر علاقه تو را نسبت به خود بداند، به سویت بازمی گردد. پس به خود جرأت بده و با او صحبت کن که کارها درست می شود.

تفسیر دوم فال

چیزی از دست داده ای که شما را پریشان کرده اما نگرانی به دل راه ندهید که دوباره آن را به دست آورده و دوباره زندگی به روزهای خوش خواهد برگشت. افراط و تفریط نکنید که راز پیروزی میانه روی و اعتدال است.

گاهی به این فکر می کنید کسی به شما اعتماد ندارد و احترام گذشته را ندارید، برای بازگرداندن روزگار خوش گذشته باید همت به خرج داده و تلاش کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×