غزل شماره ۲۳۸: جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید

غزل شماره ۲۳۸: جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید

جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید

هلال عید در ابروی یار باید دید

شکسته گشت چو پشت هلال قامت من

کمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید

مگر نسیم خطت صبح در چمن بگذشت

که گل به بوی تو بر تن چو صبح جامه درید

نبود چنگ و رباب و نبید و عود که بود

گل وجود من آغشته گلاب و نبید

بیا که با تو بگویم غم ملالت دل

چرا که بی تو ندارم مجال گفت و شنید

بهای وصل تو گر جان بود خریدارم

که جنس خوب مبصر به هر چه دید خرید

چو ماه روی تو در شام زلف می‌دیدم

شبم به روی تو روشن چو روز می‌گردید

به لب رسید مرا جان و برنیامد کام

به سر رسید امید و طلب به سر نرسید

ز شوق روی تو حافظ نوشت حرفی چند

بخوان ز نظمش و در گوش کن چو مروارید

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- عالم بر ابروی عروس عید، از هلال، وسمه و خضاب کشید، هلال ماه عید را باید در ابروی نازک یار دید.

 ۲-وقتی یار بر ابروی خویش، دوباره وسمه کشید، قامت باریک من از حسرت خمیده و دوتا شد.

 ٣- مگر نسیم عذار سبزه تو بر چمن گذشت که گل از بر و آرزوی تو چون صبح، جامه بر تن درید.

 ۴- آنگاه که گل وجود مرا از گلاب و شراب معرفت می سرشتند هنوز خبری از چنگ و رباب و شراب و عود نبود.

۵- بیا که اندوه و دلتنگی دل خود را با تو بگویم زیرا که بدون تو، از شدت اندوه، فرصت و حوصله گفت و شنودی ندارم.

۶- اگر وصال تو به نیمت جان من هم باشد باز هم خریدارم زیرا که اهل بصیرت، جنس خوب را با هر قیمتی خواهد خرید.

 ٧- وقتی که چهره چون ماه تو را در گیسوان سیاهت میدیدم، شب من به واسطه روی روشن تر، چون روز، تابناک میشد.

۸- جانم به لب رسید و به آرزویم نرسید، امیدم به پایان رسید و نیازم پایان نیافت.

۹- حافظ در آرزوی تو سخنی چند نوشت، از شعرش بخوان و آن را در گوش خود چون گوشواره ای مروارید، آویزان کن.
 

تفسیر اول فال

همیشه بدست آوردن چیزهای گرانبها و پرارزش با سعی و تلاش بسیار و رنج فراوان میسر می شود. برای آنچه گرانبهاست باید بهای گزاف پرداخت، پس تو نیز اگر می خواهی به آن گوهر گرانبها دست یابی باید بهای سنگینی پرداخت کنی و هرگز نا امید نشوی.

تفسیر دوم فال

اگرچه تاکنون خیلی غم و اندوه کشیده اید و دنیا به کام شما نبوده اما ناامید نباشید که به زودی بخت به شما روی می آورد. برای رسیدن به هدف اگر یک راه جواب نداد راه های دیگر را امتحان کنید تا بالاخره به نتیجه برسید.

راه عشق راهی سخت و پرخطر است اما با صبوری و توکل بر خداوند به مراد دل خواهید رسید. وسواس و دودلی را از خود دور کنید و بی حوصله نباشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×