غزل شماره ۲۴۱: معاشران ز حریف شبانه یاد آرید

غزل شماره ۲۴۱: معاشران ز حریف شبانه یاد آرید

معاشران ز حریف شبانه یاد آرید

حقوق بندگی مخلصانه یاد آرید

به وقت سرخوشی از آه و ناله عشاق

به صوت و نغمه چنگ و چغانه یاد آرید

چو لطف باده کند جلوه در رخ ساقی

ز عاشقان به سرود و ترانه یاد آرید

چو در میان مراد آورید دست امید

ز عهد صحبت ما در میانه یاد آرید

سمند دولت اگر چند سرکشیده رود

ز همرهان به سر تازیانه یاد آرید

نمی‌خورید زمانی غم وفاداران

ز بی‌وفایی دور زمانه یاد آرید

به وجه مرحمت ای ساکنان صدر جلال

ز روی حافظ و این آستانه یاد آرید

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای دوستان هم صحبت از هم پیاله شبهای خود یاد کنید و حق بندگی خالصانه او را بجا آورید. 

۲- هنگام شادمانی با نغمه چنگ و چغانه، از آه و افسوس و ناله عاشقان یاد آورید.

 ۳- هنگامی که صفای باده در چهره ساقی نمودار می شود. با سرود و ترانه و آواز از عاشقان یاد کنید.

 ۴- وقتی که دست امید شما به کمر آرزو می رسد، از عهد و پیمان صحبتهای گذشته نیز سخنی به میان آورید. 

۵- اگر چه اسب دولت و اقبال سرکش و نا آرام است ولی با اشاره سر تازیانه، از همراهان یاد آورید. 

۶- حتی زمانی کوتاه نیز غصه و غم دوستان وفادار را نمی خورید ولی بی وفایی روزگار را نیز به یاد آورید.

 ۷- از سر لطف و مرحمت، ای ساکنان آستان جلال دوست، از چهره حافظ که بر آن استان است یاد آورید.
 

تفسیر اول فال

با خواست و یاری خدا زندگی خوب و مرفه ای در اختیار داری و موفقیتهایت روز افزون است. به شکرانه این نعمات الهی از یاد دوستان و آشنایان غافل مشو و تا آنجا که می توانی در خدمت به خلق خدا کوشا باش تا خداوند به پاداش این خوی نیک، نعمتت را افزون نماید.

تفسیر دوم فال

تازگی ها احساس تنهایی می کنید و گمان می کنید همه شما را فراموش کرده اند، اما اینطور نیست و بسیاری از دوستان نگران حال شما هستند. اگرچه برخی دوستان به شما بی توجه شده اند، با وجودی که شما در لحظات خوشی، هوای آن ها را داشته اید.

از رحمت خداوند ناامید نشوید، به زودی لطف پروردگار شامل حال شما خواهد شد. دچار عشقی یک طرفه شده اید، بهتر است خوددار باشید و با فکر و دوراندیشی عمل کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×