غزل شماره ۲۴۳: بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

غزل شماره ۲۴۳: بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید

از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن

کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

خوش می‌کنم به باده مشکین مشام جان

کز دلق پوش صومعه بوی ریا شنید

سر خدا که عارف سالک به کس نگفت

در حیرتم که باده فروش از کجا شنید

یا رب کجاست محرم رازی که یک زمان

دل شرح آن دهد که چه گفت و چه‌ها شنید

اینش سزا نبود دل حق گزار من

کز غمگسار خود سخن ناسزا شنید

محروم اگر شدم ز سر کوی او چه شد

از گلشن زمانه که بوی وفا شنید

ساقی بیا که عشق ندا می‌کند بلند

کان کس که گفت قصه ما هم ز ما شنید

ما باده زیر خرقه نه امروز می‌خوریم

صد بار پیر میکده این ماجرا شنید

ما می به بانگ چنگ نه امروز می‌کشیم

بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید

پند حکیم محض صواب است و عین خیر

فرخنده آن کسی که به سمع رضا شنید

حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس

دربند آن مباش که نشنید یا شنید

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- هر کس بوی خوش تو را از باد صبا شنید گویی از یاری آشنا، سخنی آشنا شنیده است.

 ۲- ای پادشاه زیبایی، به حال و روز گدای خود نظری بیفکن زیرا که گوش حکایتهای بسیاری از شاه و گدا شنیده است.

 ٣- مشام جان خود را با شراب خوشبو، خوش میکنم زیرا که مشام من از صوفی خرقه پوش مقیم صومعه بوی تزویر و ریا شنید.

 ۴- راز الهی را که آشنای سالک به کسی نگفت، در تعجبم که باده فروش از کجا آن را شنید. 

۵- خدایا محرم رازی کجاست که دل لحظه ای برای او بیان کنند که چها دیده و چها شنیده است. 

۶- دل وفادار من سزاوار این نبود که از یار غمگسار خود، سخنان زشت و ناپسند بشنود.

۷- اگر من از رسیدن به سر کوی او محروم شدم اهمیتی ندارد، چه کسی از باغ و بوستان روزگار، بوی وفاداری و محبت شنید؟ 

۸- ساقی بیا و بشنو که عشق با صدای بلند می گوید که اگر کسی سخنی و قصه ای از ما گفته، هم از خود ما شنیده است.

۹- تنها امروز نیست که ما در زیر خرقه باده مینوشیم، پیر میخانه ما این داستان را بارها شنیده است.

 ۱۰- تنها امروز نیست که هماره با نوای چنگ، باده می خوریم، زمان زیادی است که چرخ گردون این صدا را می شنود. 

۱۱- نصيحت حکیمان عین دوستی و خیر مطلق است، خوشبخت کسی است که این پندها را با گوش رضایت، شنید و پذیرفت.

 ۱۲- حافظ، تو وظیفه ات تنها دعاگویی است و بس، چندان در قید آن مباش که خداوند آن دعا را شنید یا نه.
 

تفسیر اول فال

از آنجا که شما انسانی هستید که نسبت به همه اطرافیان رفتاری شایسته و به جا دارید، از دیگران نیز توقعی مشابه دارید، اما بدان که کار نیک کردن برای پاسخ نیک گرفتن نیست. تو با انجام کارهای نیک وجدان خود و خدای خود را راضی میکنی، پس غصه عکس العمل های دیگران را مخور و در بند رفتار آنها نباش که اجر نیکوکاران با خداست.

تفسیر دوم فال

دوستان جانی و وفادار دارید که باید با آن ها صادق و یکرنگ باشید. سفره دل خود را برای هرکسی باز نکنید که فاش شدن اسرار نزد نامحرم به نفع شما نیست. سختی های زیادی سرراهتان قرار گرفته اما هرگز امید خود را از دست ندهید و به خداوند توکل داشته باشید.

به حرف افراد دانا و با تجربه و دوستان مورد اعتمادتان گوش دهید. برای رسیدن به مراد دل صبر و تلاش و سرعت عمل نیاز است. مراقب رقیبان حسود باشید که منتظر فرصتی برای ضربه زدن به شما هستند. در کار خیر پیشقدم شوید تا دعای خیر پشت سرتان باشد.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×