غزل شماره ۲۴۵: الا ای طوطی گویای اسرار

غزل شماره ۲۴۵: الا ای طوطی گویای اسرار

الا ای طوطی گویای اسرار

مبادا خالیت شکر ز منقار

سرت سبز و دلت خوش باد جاوید

که خوش نقشی نمودی از خط یار

سخن سربسته گفتی با حریفان

خدا را زین معما پرده بردار

به روی ما زن از ساغر گلابی

که خواب آلوده‌ایم ای بخت بیدار

چه ره بود این که زد در پرده مطرب

که می‌رقصند با هم مست و هشیار

از آن افیون که ساقی در می افکند

حریفان را نه سر ماند نه دستار

سکندر را نمی‌بخشند آبی

به زور و زر میسر نیست این کار

بیا و حال اهل درد بشنو

به لفظ اندک و معنی بسیار

بت چینی عدوی دین و دل‌هاست

خداوندا دل و دینم نگه دار

به مستوران مگو اسرار مستی

حدیث جان مگو با نقش دیوار

به یمن دولت منصور شاهی

علم شد حافظ اندر نظم اشعار

خداوندی به جای بندگان کرد

خداوندا ز آفاتش نگه دار

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- هان ای طوطی گوینده اسرار، منقارت از شکر هرگز خالی میاد. که همیشه جوان و دلخوش باشی زیرا که نقش زیبایی از سبزه عذار یار نشانم دادی.

 ٣- با حریفان و یاران سربسته و با کنایه سخن گفتی، بخاطر خدا، پرده از این سخن پوشیده بر دار.

 ۴- ای اقبال بیدار، از ساغر گلاب، قطره ای به ما بزن زیرا که ما خواب آلوده ایم.

۵- رامشگر چه آهنگی زد که مست و هشیار با نوایش می رقصند. و از آن ماده مقوی و مخدری که ساقی در شراب انداخت تا تقویت شراب صورت گیرد، اینک برای هم پیالگان، نه سرمانده است و نه سربندی.

 ۷- تقدیر این است که اسکندر به آب حیات دست نیابد، این کار حتی با زر و زور نیز محقق نمی گردد. 

۸- بیا و حال دل دردمندان را بشنو که سخن کم میگویند ولی سخنشان معانی بسیار دارد. 

۹- زیباروی چینی، دشمن دین و دل ماست، خدایا دل و دین مرا از او حفظ کن.

 ۱۰- به در پرده نشینان بی پروا، از رموز مستی سخنی مگر، در حقیقت سخن و کلام جان خود را به دیوار مگو (چرا که آنان چو دیوار، بی تفاوت و بي اثرند).

 ۱۱- به برکت و اقبال شاه منصور، حافظ در سرودن شعر و غزل، مشهور شد.

۱۲- او در حق بندگان و خدمتگزاران خود بزرگی کرد، خداوندا تو نیز او را از آسیب و بلا، مصون بدار.
 

تفسیر اول فال

سربسته پاسخ خود را از این و آن شنیده ای. به خاطر داشته باش که هرکاری را نمی توان با زور و اصرار فراوان و یا با استفاده از مال و ثروت انجام داد. پس اصرار بیش از اندازه تو در انجام این نیت تنها اتلاف وقت است. برای خود همزبانی پیدا کن که قدرت درک تو را داشته باشد.

تفسیر دوم فال

چرا فرصت ها را غنیمت نمی شمارید؟ بخت به شما روی آورده از موقعیت استفاده کنید. نیتی در دل دارید که به شدت فکر شما را مشغول کرده، هنوز شرایط آن فراهم نیست و به صبوری نیاز دارد.

با یاد خدا قلب خود را جلا داده و دل و روح خود را با او بسپارید، مطمئن باشید خداوند نیز نعمت های بی دریغ خود را به زندگی شما سرازیر خواهد کرد. زمان خوبی برای مسافرت است. ملاقات مهمی در پیش دارید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×