غزل شماره ۲۴۶: عید است و آخر گل و یاران در انتظار

غزل شماره ۲۴۶: عید است و آخر گل و یاران در انتظار

عید است و آخر گل و یاران در انتظار

ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار

دل برگرفته بودم از ایام گل ولی

کاری بکرد همت پاکان روزه دار

دل در جهان مبند و به مستی سؤال کن

از فیض جام و قصه جمشید کامگار

جز نقد جان به دست ندارم شراب کو

کان نیز بر کرشمه ساقی کنم نثار

خوش دولتیست خرم و خوش خسروی کریم

یا رب ز چشم زخم زمانش نگاه دار

می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد

جام مرصع تو بدین در شاهوار

گر فوت شد سحور چه نقصان صبوح هست

از می کنند روزه گشا طالبان یار

زانجا که پرده پوشی عفو کریم توست

بر قلب ما ببخش که نقدیست کم عیار

ترسم که روز حشر عنان بر عنان رود

تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار

حافظ چو رفت روزه و گل نیز می‌رود

ناچار باده نوش که از دست رفت کار

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- عید فطر است و پایان فصل گل و باران در انتظارند. پس ای ساقی هلال ماه را در چهره شاه ببین و شراب بیاور.

 ۲- دیگر از فصل گل دل کنده بودم اما بزرگواری روزه داران کاری انجام داد و رمضان پایان یافت.

 ٣- به دنیا دل مبند و در حال مستی از لذت جام شراب و قصه جمشید کامروا و کامیاب سئوال کن.

 ۴- جز جان خود، هیچ سرمایه و نقدی ندارم، شراب کجاست تا آن را نیز بر غمزة ساقی، نثار کنم و زیر پایش بریزم.

 ۵- او دولت و دستگاهی نیکو و خرم دارد و خود پادشاهی بخشنده است، خدایا او را از چشم بد روزگار مصون بدار.

۶- همراه با شنیدن شعر من، شراب بنوش زیرا که جام مرصع تر به شعر من که چون مرواریدی شاهوار است، زینتی دیگر می بخشد. 

۷- اگر طعام سحری از دست رفت کم و کاستی نباشد چون شراب بامدادی هست و طالبان یار روزه خود را با شراب افطار میکنند. 

۸- از آنجایی که پرده پوشی گناهان ما از بخشش کریمانه تر است پس این دل ناخالص ما را ببخش زیرا که کم عیار و بی ارزش است.

 ۹- میترسم که در روز قیامت تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخواره، در یک عرض حرکت کنند و دارای یک ارزش باشند.

۱۰- حافظ حال که ماه رمضان و روزه تمام شد و گل نیز در حال رفتن است، ناگزیر شراب بنوش که دیگر کار از دست تو رفته است.
 

تفسیر اول فال

مدتها بود که از زندگی خود ناامید شده بودی و حتی در خواب هم امید کامیابی نداشتی، اما لطف خدا شامل حالت گردید و تو را کامیاب نمود. به جهان فانی دل مبند و برای مال دنیا بیش از حد ارزش قائل مشو و از چشم بد به خداوند پناه ببر که او بهترین پناهگاه است.

تفسیر دوم فال

به اطرافیان امیدی ندارید و مایوس و اندوهگین هستید. به نظر می رسد اراده و همت عالی که داشتید اثر نکرده است. افراد بدخواه و رقیبان حسود گره در کار شما انداخته اند و همین زندگی را برای شما تیره و تار کرده است.

نگران نباشید و غم و غصه به دل راه ندهید، خداوند جواب بددلی های حسودان را خواهد داد، گناهان شما را خواهد بخشید و شما را به مراد دل می رساند. به خداوند توکل داشته باشید و همه چیز را به او بسپرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×