غزل شماره ۲۴۹: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

غزل شماره ۲۴۹: ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار

ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار

نکته‌ای روح فزا از دهن دوست بگو

نامه‌ای خوش خبر از عالم اسرار بیار

تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام

شمه‌ای از نفحات نفس یار بیار

به وفای تو که خاک ره آن یار عزیز

بی غباری که پدید آید از اغیار بیار

گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب

بهر آسایش این دیده خونبار بیار

خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست

خبری از بر آن دلبر عیار بیار

شکر آن را که تو در عشرتی ای مرغ چمن

به اسیران قفس مژده گلزار بیار

کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست

عشوه‌ای زان لب شیرین شکربار بیار

روزگاریست که دل چهره مقصود ندید

ساقیا آن قدح آینه کردار بیار

دلق حافظ به چه ارزد به می‌اش رنگین کن

وان گهش مست و خراب از سر بازار بیار

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای باد صبا، بوی خوشی از خاک کوی یار برایم بیاور تا به این وسیله اندوه از دلم برود پس مژده وصال دلدار را به من برسان.

 ۲- از قول دوست، سخنی شادی بخش به من بگو و از عالم اسرار هستی نیز ناخدای مژده دهنده به من برسان.

 ٣- اندکی از بوی خوش نفس یار برایم بیاور تا مشام خود را از برکت نسیم خوشبوی تو، معطر سازم.

 ۴- ای باد صبا، به وفاداری قسمات می دهم که اندکی از خاک راه آن معشوق عزیز را برایم بیاور به شرط آنکه غباری و تحریک حسادتی از سوی نامحرمان صورت نگیرد. 

۵- به کوری رقیب، غباری از رهگذر دوست برای آرام شدن این چشمان خونبارم بیاور تا در چشمانم بریزم.

۶- روش از جان گذشتگان، ناپختگی و ساده لوحی نیست، پس خبری از سوی آن دلبر هوشیار و زیرک برایم بیاور.

۷- ای مرغ چمن به شکرانه آنکه تو در خوشی و عشرت هستی، مژده رسیده به گلزار را به مرغان اسیر در قفس بده.

۸- کام جانم از این صبر سختی که بر فراق یار کردم تلخ شده است، اشاره و کرشمه ای از آن لب معشونم که شکرین است برایم بیاور.

 ۹- مدت زمانی طولانی است که دل، چهره آرزو و مراد خود را ندیده است، پس ای ساقی قدح شراب را که چون آینه است بیاور تا عکس تو را در آن ببیند. 

۱۰- خرقه حافظ چه ارزش و قیمتی دارد، آن را با شراب رنگین کن و پس از آن او را مست و لايعقل و رسوا به سربازار رسوایی بیاور.
 

تفسیر اول فال

منتظر رسیدن پیامی از کسی هستی که دوستش داری. به زودی این پیام به دستت خواهد رسید، اما تو انسان بسیار ساده دلی هستی. اگر می خواهی در عشق موفق باشی، بیش از این باید حواس خود را جمع کنی. خیالت از بابت رقیب آسوده باشد. او تو را ترجیح می دهد.

تفسیر دوم فال

روزهای سخت و نفس گیری را می گذرانید اما نگرانی به دل راه ندهید که ایام رنج و اندوه به پایان خواهد رسید و انتظار شما به سر می رسد. روزهای خوش و پر شوری در پیش دارید. صبور باشید و امید خود را از دست ندهید.

به خداوند توکل کنید و با حفظ آرامش به تلاش خود ادامه دهید و از رحمت خداوند ناامید نباشید. ملاقات مهمی در پیش است. سفر خوب و پربرکتی دارید، به زودی مراد دل حاصل خواهد شد.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. ستایش ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

    عالی

×