غزل شماره ۲۴: مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

غزل شماره ۲۴: مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

مطلب طاعت و پیمان و صلاح از من مست

که به پیمانه کشی شهره شدم روز الست

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق

چارتکبیر زدم یک سره بر هر چه که هست

می بده تا دهمت آگهی از سر قضا

که به روی که شدم عاشق و از بوی که مست

کمر کوه کم است از کمر مور این جا

ناامید از در رحمت مشو ای باده پرست

به جز آن نرگس مستانه که چشمش مرساد

زیر این طارم فیروزه کسی خوش ننشست

جان فدای دهنش باد که در باغ نظر

چمن آرای جهان خوشتر از این غنچه نبست

حافظ از دولت عشق تو سلیمانی شد

یعنی از وصل تواش نیست به جز باد به دست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

١- اطاعت پروردگار و رعایت پیمان و پرهیزگاری از من مخواه که من از روز نخست به باده نوشی مشهور شده ام

٢- من همان لحظه که از چشمه عشق وضو ساختم هر چه در عالم هستی است را ترک کردم.

۳- شرابی به من بده تا تو را از سر قضا و قدر آگاه کنم و بگویم که عاشق روی چه کسی شده ام و مست بوی چه کسی.

۴- در تحمل بار عشق، کمر کوه از کمر مورچه ای هم ناتوان تر است، اما تو ای مست باده عشق، از رحمت خدا ناامید مشو

۵- هیچ چیز جز آن چشمان مست - که از چشم زخم دور باد - نتوانست زیر این طاق فیروزه (آسمان) به خوشی بنشیند.

۶- جانم فدای دهانت باد که در بوستان حسن، نقاش و جهان آرا، نقشی چون غنچه دهانت خلق نکرد.

۷- حافظ به سبب اقبال عشق به تو، چون سلیمان شد چرا که جز باد چیزی در دست ندارد ( از وصال محبوب محروم است).
 

تفسیر اول فال

انسان وارسته ای هستی و از تعلقات دنیوی دست شسته ای. وقتی موقعیت و امکانات فعلی خود را با هدف بزرگی که در نظر داری مقایسه می کنی، احساس پوچی و نگرانی می کنی اما به خاطر داشته باش که خداوند قادر مطلق است. پس امید خود را به لطف و مرحمت الهی هرگز از دست مده و بدان که از دریای عشق قطره ای کیمیاست. به همان قطره قانع باش.

تفسیر دوم فال

به عهد و پیمانی که بسته اید، حتی اگر پشیمان شده اید، وفادار بوده و هرگز قول خود را زیر پا نگذارید. امیدتان را از دست ندهید و همه چیز را به خداوند بسپارید و دلبسته مسائل مادی و دنیوی نشوید.

به زودی درهای رحمت خداوند به روی شما باز شده و نعمت و برکت به زندگی تان سرازیر می شود. همه لحظات خداوند را به یاد داشته باشید و از غرور و خودخواهی دوری کنید که کبر بی جا می تواند همه آن چه به دست آورده اید را یکجا به باد فنا دهد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. Gate Of All Nations ۶ آبان ۱۳۹۸

    معنی شعر دردوبیت اول این است حافظ که به باده پرستی متحم شده بود در دفاع از خود گفت من بر هرچه در دنیا هست تکبیر گفتم تا دچارش نباشم تکبیر گفتن یعنی به جسم یا اشیاء ‌‌‌‌‌‌علاق بیش از حد نداشتن ه

×