غزل شماره ۲۵۰: روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر

غزل شماره ۲۵۰: روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر

روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر

خرمن سوختگان را همه گو باد ببر

ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بلا

گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

زلف چون عنبر خامش که ببوید هیهات

ای دل خام طمع این سخن از یاد ببر

سینه گو شعله آتشکده فارس بکش

دیده گو آب رخ دجله بغداد ببر

دولت پیر مغان باد که باقی سهل است

دیگری گو برو و نام من از یاد ببر

سعی نابرده در این راه به جایی نرسی

مزد اگر می‌طلبی طاعت استاد ببر

روز مرگم نفسی وعده دیدار بده

وان گهم تا به لحد فارغ و آزاد ببر

دوش می‌گفت به مژگان درازت بکشم

یا رب از خاطرش اندیشه بیداد ببر

حافظ اندیشه کن از نازکی خاطر یار

برو از درگهش این ناله و فریاد ببر

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

شرح غزل :
 ١- چهره خود را نشان بده و هستی مرا با این کارت از خاطرم ببر، و خرمن هستی سوختگان عشقت را بگو باد با خود ببرد.

 ٢- وقتی ما دل و دیده خود را به طوفان بلای عشق تو سپردیم، بگذار سیل غم بیاید و خانه هستی ما را از بنیان برکند.

 ۳- چه کسی می تواند گیسوی خوشبوی او را که چون عنبر خالص است ببوید؟ ای دل خام طمع رسیدن به این سخن را فراموش کن. 

۴- به سینه بگو از آتش و لهیب خود، شعله آتشکده فارس را خجالت زده کند و بکشد و به چشمان خود بگو که دجله بغداد را در برابر اشکهای خود، شرمساز سازد. م

۵- بخت و اقبال پیر میخانه پایدار باشد که غیر از آن سهل و بی اهمیت است، به دیگری و اغیار بگو بروند و مرا فراموش کنند.

۶- در راه وصال، بی آنکه رنجی بکشی و تلاشی کنی به جایی نخواهی رسید، اگر اجر و مزدی می طلبی باید که از استاد خود پیروی کنی.

 ۷-روز مرگ من، تنها به اندازه یک نفس به من مژده دیدار خود را بده و پس از آن مرا آسوده و فارغ از غم به درون لحد بگذار. 

۸- دیشب به من گفت که با مژه های بلند خود تو را خواهم کشت، خدایا، این ستم و ظلم را از خاطر او پاک ساز.

۹- حافظ از لطافت خاطر بار بترس و از درگاه او برو و ناله و فریاد را نیز با خودت ببر.
 

تفسیر اول فال

روزگاری است که خود را به دست تقدیر سپرده ای و می اندیشی هرچه باداباد. اما بدان روشی که تو انتخاب کرده ای سودمند نخواهد بود. گرچه تو تا کنون تلاشهای بسیاری کرده ای، اما باز هم تلاشی مضاعف لازم است تا تو را به آنچه که آرزویش را داری برساند. پس در رفتار خود تجدید نظر کن که صلاح تو در این است.

تفسیر دوم فال

بسیار اندوهگین هستید و آتش غم در سینه شما زبانه می کشد، هرچقدر سعی می کنید تا از این رنج و اندوه رها شوید امکان پذیر نیست. اگرچه به نظر می رسد بخت از شما روی گردانده اما شما تلاش خود را تمام و کمال به کار ببرید تا به مراد دل خود دست پیدا کنید.

تقدیر اینچنین است و رسیدن به سرمنزل مقصود همت عالی می طلبد، با اراده قوی و پشتکار بکوشید تا بر رقیبان پیروز شوید. نگران مسافرتان نباشید. از نصیحت بزرگان استفاده کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×