غزل شماره ۲۵۲: گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

غزل شماره ۲۵۲: گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

گر بود عمر به میخانه رسم بار دگر

بجز از خدمت رندان نکنم کار دگر

خرم آن روز که با دیده گریان بروم

تا زنم آب در میکده یک بار دگر

معرفت نیست در این قوم خدا را سببی

تا برم گوهر خود را به خریدار دگر

یار اگر رفت و حق صحبت دیرین نشناخت

حاش لله که روم من ز پی یار دگر

گر مساعد شودم دایره چرخ کبود

هم به دست آورمش باز به پرگار دگر

عافیت می‌طلبد خاطرم ار بگذارند

غمزه شوخش و آن طرهٔ طرار دگر

راز سربسته ما بین که به دستان گفتند

هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر

هر دم از درد بنالم که فلک هر ساعت

کندم قصد دل ریش به آزار دگر

بازگویم نه در این واقعه حافظ تنهاست

غرقه گشتند در این بادیه بسیار دگر

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- اگر عمری باقی باشد، دوباره به میخانه خواهم رسید و در آنجا جز خدمت به وارستگان و قلندران کار دیگری انجام نخواهم داد.

 ٢- خوشا آن روزی که با چشمان اشکبار به میخانه بروم و با اشک چشم خود، آنجا را بار دیگر آب بپاشم. 

۳- در میان این قوم، معرفت و شناخت یافت نمی شود، بخاطر خدا، سببی ساز تا گوهر سخن خود را به خریداری عرضه کنم. 

۴- اگر یار از نزد من رفت و حق هم صحبتی قدیم را رعایت نکرد، دور باد از من که به دنبال یافتن یاری دیگر باشم.

۵- اگر سرنوشت الهی با من موافق باشد و مرا یاری کند، بار دیگر با حیله ای دیگر، او را بدست خواهم آورد. 

۶- اگر کرشمه چشم گستاخ او و زلف راهزن مرا بار دیگر به حال خود بگذارند، میل خاطر من به سلامتی و دوری از بلا و حادثه است. 

۷- راز ناگفته و سربسته ما را ببین که هر بار با ناله دف و نی بر سر بازارهای دیگر، با آواز و ترانه بازگفتند. 

۸- هر لحظه از این درد و اندوه مینالم که روزگار، هر ساعت با آزار و رنجی جدید، قصد و آهنگ دل مجروح مرا می کند.

۹- باز با خود می گویم که حافظ در این واقعه و ماجرا تنها نیست، کسان زیادی در این بادیه و دشت زیر شنهای روان، غرقه شده و مدفون شدند.
 

تفسیر اول فال

مدتی پیش کار خود را عوض کرده ای و اکنون بسیار پشیمانی و در

انتظار فرصتی هستی تا به کار اولیه خود بازگردی. فکر می کنی در حال حاضر همکارانت قدر تو را نمی دانند و تلاشت بی نتیجه است. اما نگران نباش و به کار خود ادامه بده زیرا به زودی اوضاع مساعد می گردد و تو به آنچه که لیاقتش را داری، خواهی رسید.

تفسیر دوم فال

اگرچه تلاش بسیار کرده اید و برای رسیدن به مراد دل از همه چیز مایه گذاشته اید اما به نتیجه دلخواه خود نرسیدید. بسیار غمگین هستید اما غصه خوردن دردی را دوا نمی کند، بهتر است ناامیدی را رها کرده و راه های دیگر را امتحان کنید.

اسرار خود را نزد نامحرمان فاش نکنید، اگر قدر زحمات شما را ندانسته ناراحت نباشید، اگرچه وفادار نبود اما به زودی با پشیمانی به سوی شما بازخواهد گشت. برای جبران فرصت های از دست رفته تلاش کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×