غزل شماره ۲۵۳: ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر

غزل شماره ۲۵۳: ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر

بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر

از دیده گر سرشک چو باران چکد رواست

کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر

این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است

دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر

تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد

هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر

دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر

اندیشه از محیط فنا نیست هر که را

بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر

در هر طرف ز خیل حوادث کمین‌گهیست

زان رو عنان گسسته دواند سوار عمر

بی عمر زنده‌ام من و این بس عجب مدار

روز فراق را که نهد در شمار عمر

حافظ سخن بگوی که بر صفحه جهان

این نقش ماند از قلمت یادگار عمر

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای آنکسی که از تابش چهره تو، لاله زار عمرم خرم و باصفاست بازگرد زیرا که بدون دیدن گل روی تو، شکوفه عمر من، بر زمین ریخت و پژمرده شد.

۲- حال این زمان را دریاب، که دیدار میسر است و مهلت دیدار داریم زیرا که کار عمر معلوم و مشخص نیست. 

۳- تا کی مشغول نوشیدن شراب سحرگاهی و خواب شیرین بامدادی هستی، هان هشیار شو، زیرا که بهترین اوقات عمرت گذشت. 

۴- دیروز از کنار ما میگذشت اما نظر عنایتی به سوی ما نکرد، بیچاره دل من که از گذار عمر خود - معشوق - هیچ بهره ای نبرد.

۵- هر کس که مدار و گردش عمر خود را بر گرد دهان تر قرار داده باشد از اقیانوس فنا و نیستی نیز باکی ندارد.

۶- بدان دلیل عمر چون سواری سراسیمه می تازد که در هر طرف از انبوه حوادث، کمینگاهی وجود دارد.

 ۷- من بی آنکه جهانی در تن داشته باشم زنده ام و چندان تعجب مکن زیرا چه کسی روز فراق و هجران را جزء عمر آدمی به حساب می آورد؟ 

۸- حافظ، سخن بگو و شعر و غزل بخوان زیرا از اثر قلم تو، در صفحه روزگار، نقش و اثر تو به یادگار می ماند.
 

تفسیر اول فال

تا کی کار امروز را به فردا موکول کردن و غرق بودن در شیرینی خواب غفلت؟ آیا واقعا از فردای خود مطمئن هستی؟ زندگی امروز را چنان باید که گویا فردایی در کار نیست. هرچه می خواهی انجام می دهی و از خود یادگارهای نیک برجای بگذاری. همین امروز شاید که فردایی نباشد.

تفسیر دوم فال

به درگاه خداوند توبه کنید و مطمئن باشید پروردگار صدای شما را می شنود و توبه تان قبول خواهد شد. از کینه و کدورت دست بکشید و گذشت و بخشش داشته باشد.

روزهای عمر در حال گذر است، تصمیم بزرگی گرفته اید و قصد دارید تغییر و تحولی عظیم در شخصیت خود ایجاد کنید. اگرچه تاکنون چندان به فکر خودتان نبوده اید اما فرصت های از دست رفته را جبران می کنید و می توانید کارهایی انجام دهید که نسل آینده از شما به نیکی یاد کنند.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×