غزل شماره ۲۵۴: دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور

غزل شماره ۲۵۴: دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور

دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور

گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور

ای گل به شکر آن که تویی پادشاه حسن

با بلبلان بی‌دل شیدا مکن غرور

از دست غیبت تو شکایت نمی‌کنم

تا نیست غیبتی نبود لذت حضور

گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد

ما را غم نگار بود مایه سرور

زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار

ما را شرابخانه قصور است و یار حور

می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی

گوید تو را که باده مخور گو هوالغفور

حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی

در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- بار دیگر بلبل شکیبا از شاخه سرو بلند بالا، با آواز خوش دعا کرد که چشم بد از چهره گل زیبا دور باد.

 ۲- ای گل به شکرانه آنکه تو پادشاه زیبایی و نیکویی هستی به بلبلان عاشق و شیدای خود فخر مفروش و با آنها متكبر مشو.

 ٣- از غیبت و نبودن تو شکایتی نمی کنم زیرا تا غیبتی وجود نداشته باشد، حضور چندان لذت ندارد. 

۴- اگر دیگران با شادمانی و طرب، شاد و خرم هستند برای برای ما غم عشق یار موجب شادمانی است. 

۵- اگر زاهد ریایی به قصرها و حوریان زیبای بهشتی دل خوش کرده است برای ما شرابخانه همچون قصر و بار حور سرشت است.

۶- همراه با نغمه چنگ، شراب بنوش و اگر کسی تو را نمی کند که دیگر شراب منوشی به او بگو که خدا خود بخشنده است.

 ۷- حافظ، چرا از غصه دوری شکایت میکنی این را بدان که در فراق، وصال بدست می آید و در پس تاریکی، روشنایی است.
 

تفسیر اول فال

به کوری دشمنان و بدخواهان به موفقیتهای بزرگی دست یافته ای که روز افزون است. اما هرگز نباید مغرور شوی. از سختیها شکایت مکن زيرا تا سختی نباشد، آسایش معنا پیدا نمی کند. به آنچه خداوند به تو ارزانی داشته قانع باش و شاد زندگی کن که بعد از هر سختی، آسایشی
است.

تفسیر دوم فال

مدتی است که از روزگار و سرنوشت خسته شده و از تقدیر خود گله مند هستید، به آن چه دارید قانع باشید و برای چیزهایی که دست نیافتنی و دور و دراز هستند خود را آزار ندهید.

صبوری پیشه کنید، به خداوند توکل کنید و دودلی را کنار بگذارید، با ایمان و همت و تلاش عالی دست به کار شوید. به زودی خبرهای خوبی از مسافر دریافت می کنید، خوشحال باشید و غم و اندوه را رها کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×