غزل شماره ۲۵۹: منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

غزل شماره ۲۵۹: منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

منم که دیده به دیدار دوست کردم باز

چه شکر گویمت ای کارساز بنده نواز

نیازمند بلا گو رخ از غبار مشوی

که کیمیای مراد است خاک کوی نیاز

ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل

که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز

طهارت ار نه به خون جگر کند عاشق

به قول مفتی عشقش درست نیست نماز

در این مقام مجازی به جز پیاله مگیر

در این سراچه بازیچه غیر عشق مباز

به نیم بوسه دعایی بخر ز اهل دلی

که کید دشمنت از جان و جسم دارد باز

فکند زمزمه عشق در حجاز و عراق

نوای بانگ غزلهای حافظ از شیراز

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- آیا این منم که چشمانم را با دیدار محبوب، باز کردم؟ ای کارگشاینده بنده پرور، چگونه تو را شکر گویم؟ 

۲- محتاج بلای عشق را بگو که چهره ات را از غبار کوی دوست پاک مکن زیرا که خاک کوی نیاز، اکسیر و کیمیای آرزو و مراد است.

 ٣- ای دل، از مشکلات طریقت عشق، روی برمگردان زیرا که مرد راه، از نشیب و فراز آن نهراسد. 

۴- اگر عاشق با خون جگر خود، وضو نگیرد، به گفته فتوی دهنده عشق، نمازش درست نیست. 

۵- در این جایگاه غیر حقیقی (دنیا) بجز پیاله شراب در دست مگیر و در این سرای فریب و افسوس، فقط عشق ورز. 

۶- از صاحبدلان به قیمت بوسه ای مختصر، دعای سلامت بخر زیرا که این دعا، نیرنگ دشمن را از جان و تن تو دور می سازد.

 ۷- نوای روحبخش بانگ غزلهای حافظ از شیراز، در حجاز و عراق، زمزمه عشق را طنین انداز کرد.
 

تفسیر اول فال

خداوند نعمات بسیاری در اختیارت قرار داده که باید شکرگزار او باشی و هرگز او را فراموش نکنی و بدان که همیشه حوادث بد و ناگوار و خطراتی در کمین انسان است که جز خدا کسی قادر به حفاظت انسان در مقابل آنها نیست. پس از مشکلات نترس و از راه خدا بازنگرد و با عشق و محبت زندگی کن.

تفسیر دوم فال

از سختی های زندگی خسته شده اید و از مشکلات فرار می کنید. سعی کنید روحیه خود را حفظ کرده و قوی باشید. غم و اندوه را از دل خود خارج کنید و به درگاه خداوند عبادت کنید.

شما انسان مومن و متعهدی هستید به زودی انشالله به زیارت مشرف خواهید شد، از نماز و عبادت غافل نشوید، به دوستان جانی و صادق خود اطمینان کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×