غزل شماره ۲۵: شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

غزل شماره ۲۵: شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

شکفته شد گل حمرا و گشت بلبل مست

صلای سرخوشی ای صوفیان باده پرست

اساس توبه که در محکمی چو سنگ نمود

ببین که جام زجاجی چه طرفه‌اش بشکست

بیار باده که در بارگاه استغنا

چه پاسبان و چه سلطان چه هوشیار و چه مست

از این رباط دودر چون ضرورت است رحیل

رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست

مقام عیش میسر نمی‌شود بی‌رنج

بلی به حکم بلا بسته‌اند عهد الست

به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می‌باش

که نیستیست سرانجام هر کمال که هست

شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر

به باد رفت و از او خواجه هیچ طرف نبست

به بال و پر مرو از ره که تیر پرتابی

هوا گرفت زمانی ولی به خاک نشست

زبان کلک تو حافظ چه شکر آن گوید

که گفته سخنت می‌برند دست به دست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- گل سرخ شکفت و بلبل مست شد، آی صوفیان باده نوش، باران را به مستی بخوانید.

۲- بنیاد توبه که در سختی چون سنگ به نظر می رسید ببین جام شیشه ای چه شگفت آن را شکست.

۳- می بده که در پیشگاه بی نیازی خداوند پاسبان و سلطان و هوشیار و مست برابرند.

۴- آنگاه که ناگزیر باید از این رباط دو در (گیتی) کوچ کنیم، پس آستانه و سقفی برای زندگی چه کوتاه چه بلند، فرقی نمی کند.

۵- منزلگه آرامش به دست نمی آید مگر رنج بکشی، آری عهد و پیمان الست با رنج و بلا پیوسته است.

۶- به داشتن و نداشتن مال دنیا خود را مرنجان و خوش باش که پایان هر آنچه که می اندیشی کمال است. نابودی است.

۷۔ عظمت آصف برخیا (وزیر سلیمان) و مرکب باد و دانستن زبان مرغان از بین رفت و خواجه (حضرت سلیمان) در این میان هیچ فایده ای نبرد.

۸- به بال و پر و نیروی خود مغرور مشو که حتی تیر پرتابی با آن همه دورسی اش، سرانجام پس از اوج گیری، نگونسار می شود.

۹- حافظ، زبان خامه تو چگونه می تواند شکر گزار باشد در حالی که گفتار تو را دست به دست می گردانند.
 

تفسیر اول فال

برای تو زمان عیش و کامیابی فرا رسیده است، اما بدان که در پیشگاه الهی همه انسانها یکسان هستند و دنیا رهگذاری است که باید از آن گذشت. پس غصه کم و زیاد دنیا را مخور که فانی است و برای آنکه گنج بیابی باید رنج تحمل کنی ولی اکنون که دور به دست توست هرگز زیاده روی مکن که هر اوج، افولی به دنبال خواهد داشت.

تفسیر دوم فال

زندگی شما بر پایه میزان تلاش و همتی که دارید بنا شده است. برای رسیدن به یار و مقصودتان از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و با تمام توان جلو بروید.

در جهت کمال و رشد روحی حرکت کنید تا به اهداف خود برسید. سیرت نیکو، رزق حلال، تقوی و دوراندیشی کلید رسیدن به آرزوها می باشد.

به هر مقام و منصبی دست پیدا کردید مراقب باشید از یاد خداوند غفلت نکنید و بندگی او را فراموش نکنید، در غیراینصورت نتیجه سال ها تلاش را یک شبه از دست خواهید داد.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×