غزل شماره ۲۶۱: درآ که در دل خسته توان درآید باز

غزل شماره ۲۶۱: درآ که در دل خسته توان درآید باز

درآ که در دل خسته توان درآید باز

بیا که در تن مرده روان درآید باز

بیا که فرقت تو چشم من چنان در بست

که فتح باب وصالت مگر گشاید باز

غمی که چون سپه زنگ ملک دل بگرفت

ز خیل شادی روم رخت زداید باز

به پیش آینه دل هر آن چه می‌دارم

بجز خیال جمالت نمی‌نماید باز

بدان مثل که شب آبستن است روز از تو

ستاره می‌شمرم تا که شب چه زاید باز

بیا که بلبل مطبوع خاطر حافظ

به بوی گلبن وصل تو می‌سراید باز

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- از در درا که توان و نیرو به این دل خسته باز گردد و بیا تا روح و روان به این مرده باز آید.

 ۲- بیا که در فراق تو، چشمان من چنان بسته شده که تنها با گشایش در وصال تو، گشوده خواهد شد.

 ۳- غمی که همچون سپاهیان زنگبار (شب) سرزمین دلم را اشغال کرد از سپاه طرب چهره سفید تو زدوده خواهد شد.

 ۴- هر آنچه را که در جلوی آئینه دلم میگذارم، جز خیال چهره تو را نشان نمی دهد. 

۵- روزها در انتظارت ستاره می شمارم تا ببینم که شب آبستن روز مراد من است یا نه؟

۶- بیا که بلبل هزار دستان خوش طبع خاطر حافظه در آرزوی رسیدن به گلبن و نهال وصال تو، باز نغمه سرداده است.
 

تفسیر اول فال

به شدت منتظر کسی هستی که با آمدنش غم و رنج تو پایان می یابد و خوشبختی به تو رو می کند. هرچه می کنی اندیشه ات از فکر او خالی نمی شود و تنها و تنها به او می اندیشی. روزها را به امید رسیدن به او به شب می رسانی. برای رسیدن به این نیت هنوز مدتی زمان لازم است. منتظر بمان و ناامید مشو. او خواهد آمد.

تفسیر دوم فال

اخیرا به شدت احساس خستگی می کنید و قلب و ذهنی غمگین و بی حوصله دارید، سعی کنید غم و غصه را از دل بیرون کرده و امید خود را حفظ کنید که به زودی راه رسیدن به مقصود باز خواهد شد و روزهای خوشی در انتظار شماست.

از دنیای خواب و خیال بیرون بیایید و خودتان را برای روزهای شاد و خوب آماده کنید که دلتنگی ها به سر خواهد آمد. کمی زودرنج و حساس هستید که باعث می شود زود از هر کاری دلسرد شوید، اما باید بدانید که دنیا همیشه به کام نیست و باید در سختی ها صبوری پیشه کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×