غزل شماره ۲۶۲: حال خونین دلان که گوید باز

غزل شماره ۲۶۲: حال خونین دلان که گوید باز

حال خونین دلان که گوید باز

وز فلک خون خم که جوید باز

شرمش از چشم می پرستان باد

نرگس مست اگر بروید باز

جز فلاطون خم نشین شراب

سر حکمت به ما که گوید باز

هر که چون لاله کاسه گردان شد

زین جفا رخ به خون بشوید باز

نگشاید دلم چو غنچه اگر

ساغری از لبش نبوید باز

بس که در پرده چنگ گفت سخن

ببرش موی تا نموید باز

گرد بیت الحرام خم حافظ

گر نمیرد به سر بپوید باز

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- چه کسی حال خونین دلان عاشق را بیان می کند و از فلک و آسمان، چه کسی به خونخواهی خون ریخته خم (شراب) برخواهد خاست؟

 ۲- اگر نرگس مست دوباره بروید باید شرمسار و خجلت زده چشم خمار میگساران باشد. 

 ۳- جز افلاطون که در خم باده مقیم است، چه کسی می تواند راز دانش و فلسفه را برای ما بیان کند؟

 ۴- هر کس چون لاله، کاسه نیاز در دست بگیرد و بچرخاند، سرانجام از این ستم که به خود رواداشته، چهره اش را خون، خواهد شست. 

۵- اگر دلم، پیاله ای از لبانش ننوشد، مانند غنچه، بسته اندوه خواهد ماند.

۶- از بس که چنگ، در پرده ها و نغمه های خود، راز ما را گفت. باید تارهای ابریشمین او را برید تا دیگر ناله نکند. 

۷- اگر حافظ نمیرد، بار دیگر به طواف بیت الحرام خم معرفت، با سر شوقی خواهد رفت.
 

تفسیر اول فال

زندگی مملو از اسرار و رازهایی است که هرکس از درک آن عاجز است و تنها عده معدودی می توانند آن را تفهیم کنند. شاید رنجها و سختی هایی که تو در زندگی کشیده ای یکی از همین اسرار است که تو از حکمت آن غافلی، ولی بدان که پس از هر سختی، آسایشی است و تو تا آن آسایش فاصله چندانی نداری، به همین روال ادامه بده تا به خواست
خدا به آسایش برسی.
 

تفسیر دوم فال

اگرچه دیگران در حق شما بدی کرده اند اما جواب بدی را با بدی ندهید بلکه سعی کنید با رفتار خوب و نیت خیر با آن ها برخورد کنید که به زودی شرمنده کار خود خواهند شد.

غم و تشویش را از دل پاک کنید و با توکل به خداوند و ایمان و اراده راسخ شروع کنید که بی تردید موفق می شوید. سفر زیارتی در پیش دارید. با خانواده و همسر خود خوش اخلاق باشید زیرا او عاشقانه شما را دوست دارد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. محمدمهدی حسینی ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

    ممنون

×