غزل شماره ۲۶۳: بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

غزل شماره ۲۶۳: بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی

که گفته‌اند نکویی کن و در آب انداز

ز کوی میکده برگشته‌ام ز راه خطا

مرا دگر ز کرم با ره صواب انداز

بیار زان می گلرنگ مشک بو جامی

شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز

اگر چه مست و خرابم تو نیز لطفی کن

نظر بر این دل سرگشته خراب انداز

به نیمشب اگرت آفتاب می‌باید

ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز

مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند

مرا به میکده بر در خم شراب انداز

ز جور چرخ چو حافظ به جان رسید دلت

به سوی دیو محن ناوک شهاب انداز

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- ای ساقی، بیا و کشتی وجود ما را در نهر شراب بیفکن و با این کارت در جان پیر و جوان، ولوله و خروش بینداز.

 ۲- ای ساقی، مرا در کشتی شراب بینداز زیرا که گفته اند: تو نیکی کن و در آب بینداز (تو نیکی میکن و در دجله انداز). 

 ٣- از کوی میخانه به اشتباه بازگشته ام، بار دیگر از کرم و بخشش خود مرا به راه راست، راهنمایی کن.

 ۴- از آن شراب سرخرنگ خوشبو، پیاله ای بیاور و به من بده و در دل گلاب، آتش رشک و حسد بینداز. 

۵- ای ساقی، اگر چه مست و خراب بادوام تو مهربانی کرده و نظر عنایتی به دل حیران و ویران از عشقم بینداز.

۶- اگر در دل شب، خواستار خورشید هستی، از روی دختر گلچهره تاک (شراب) پرده بینداز و در خم را باز کن.

 ۷- ای ساقی، مگذار که روز مرگم، جسمم را به خاک بسپارند، پیکر بیجان مرا به میخانه بر و در خم شراب بینداز. 

۸-حافظ، زمانی که از ستم فلک، جانت به لب رسید، به سوی اهریمن بلا و غم، تیر شهاب شراب بینداز.
 

تفسیر اول فال

تصمیم اشتباهی گرفته ای و راهی را به خطا رفته ای که خود نیز به اشتباهت اعتقاد داری. دست از این تردید و دودلی بردار و همین امروز یک تصمیم صحیح بگیر که این تصمیم روند زندگی تو را آنچنان تغییر خواهد داد که همگان نسبت به تو دچار رشک و حسد شوند. از این راه بازگرد و هرگز اشتباهت را تکرار نکن.

تفسیر دوم فال

مدتی است یاس و ناامیدی در دل شما لانه کرده است. افکار منفی را از ذهن خود خارج کرده و به آن چه تاکنون به دست آورده اید قناعت داشته باشید. آرزوهای محال را رها کرده و از لحظات زندگی نهایت استفاده را بکنید تا بعدا افسوس نخورید.

اگرچه در گذشته اشتباهاتی کرده و راه اشتباهی رفته اید و فکر آن شما را اذیت می کند اما اندوهگین نباشید که خداوند به شما یاری خواهد داد. با اراده قوی اقدام کنید و تلاش خود را به کار بگیرید تا تحولی عمیق و در جهت مثبت در زندگی ایجاد کنید.

 

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×