غزل شماره ۲۶۶: دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز

غزل شماره ۲۶۶: دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز

دلم رمیده لولی‌وشیست شورانگیز

دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز

فدای پیرهن چاک ماه رویان باد

هزار جامه تقوی و خرقه پرهیز

خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد

که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز

فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی

بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز

پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر

به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز

فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی

که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز

بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت

که در مقام رضا باش و از قضا مگریز

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- دلم آواره لولی صفت و شوق آفرینی است که وعده های دروغ می دهد و عاشق کش و نیرنگ باز است. 

۲- هزاران لباس پرهیزگاری و خرقه پارسایی فدای پیراهن چاک خورده زیبارویان مهرو باد.

 ۳- نقش خال تو را با خود به گور خواهم برد تا از خال تو، خاک گور من آمیخته با بوی خوش عبير شود.

 ۴- فرشته از حال و هوای عشق نا آگاه است، پس ای ساقی، جامی بخواه و خاک آدم را با گلاب، بیامیز. 

۵- بر کفن من، پیاله شراب ببند تا صبح قیامت، به یاری شراب، هراس روز رستاخیز را از دل دور کنم.

۶- فقیر و بی چیز و مجروح به آستانه ات آمدم، مرحمتی کن زیرا که جز دوستی با تو، هیچ دستاویز و بهانه ای برای وصال ندارم.

 ۷- بیا زیرا که آواز دهنده غیبی دیشب به من گفت که خشنود باش و از تقدیر الهی، فرار مكن. 

۸- ای حافظ، اگر به معشوق نرسیدی، وجود خود تو مانع بوده است، زیرا که هیچ چیز مانع عاشق صادق و معشوق نیست.
 

تفسیر اول فال

سری سودایی و دلی بیقرار ونا آرام داری. خیال عشقی را در سر می پرورانی که امید وصال از آن نداری. خود را به دست تقدیر بسیار که انسان را توان گریز از سرنوشت نیست. به آنچه خداوند برای تو حکم فرموده راضی باش که صلاح تو مسلما در آن است.

تفسیر دوم فال

زندگی بدون عشق پشیزی ارزش ندارد و بی معنی خواهد شد. برای اطمینان از صداقت دوستان، آن ها را امتحان کنید. از ظاهر بینی پرهیز کرده و از کسانی که مدعی دوستی و رفاقت هستند برحذر باشید.

قناعت پیشه کنید و از طمع و حرص زدن برای مال دنیا دوری کنید. غرور و کبر عاقب خوبی ندارد. رقیبان زیادی بر سر راه دارید که راه حیله و نیرنگ بازی در پیش گرفه اند، اما با خلوص نیت و دعای خیر پدر و مادر انشالله پیروزی با شماست.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×