غزل شماره ۲۷۵: صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

غزل شماره ۲۷۵: صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

صوفی گلی بچین و مرقع به خار بخش

وین زهد خشک را به می خوشگوار بخش

طامات و شطح در ره آهنگ چنگ نه

تسبیح و طیلسان به می و میگسار بخش

زهد گران که شاهد و ساقی نمی‌خرند

در حلقه چمن به نسیم بهار بخش

راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان

خون مرا به چاه زنخدان یار بخش

یا رب به وقت گل گنه بنده عفو کن

وین ماجرا به سرو لب جویبار بخش

ای آن که ره به مشرب مقصود برده‌ای

زین بحر قطره‌ای به من خاکسار بخش

شکرانه را که چشم تو روی بتان ندید

ما را به عفو و لطف خداوندگار بخش

ساقی چو شاه نوش کند باده صبوح

گو جام زر به حافظ شب زنده دار بخش

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- ای صوفی، گلی بچین و این خرقه پاره پاره ات را به خار بده و این زهد متعصبانه خود را به باده نوشین و گوارا ببخش.

 ۲- سخنان گزاف و لاف و خوپسندانه را برای شنیدن نغمه چنگ کنار بگذار و تسبیح و ردای قاضی را به شراب و ساغر بده. 

٣- زهد بسیار متعصبانه را که زیبارویان و ساقیان به چیزی نمیخرند. در مجمع چمن، به باد بهاری بده. 

۴- باده سرخنام، رهزن دلم شد، ای سرور عاشقان، خون مرا به چاه زنخدان یار ببخش و مرا بکش. 

۵- یارب، در فصل گرما از گناه بندهات که مینوشی است در گذر و او را ببخش و این داوری را به سرو روئیده بر کنار جویبار ببخش. 

۶- ای کسی که به سرچشمه و آبشخور مراد و آرزو رسیده ای از این دریا، قطره ای نیز به من خاکسار عطا کن.

۷- به شکرانه آنکه چشم تو بر روی بتان زیبارو نیفتاد و عاشق نشدی، ما را به بخشایش و مهربانی خداوند ببخش. 

۸- ای ساقی، هنگامی که شاه، شراب صبحگاهی را بنوشد بگو که به حافظ شب زنده دار، ساغری زرین عطا کند.
 

تفسیر اول فال

شما انسانی باشعور و با کمالات هستید. این تعصبات خشک و خشن در شأن شما نمی باشد. باید این اخلاقیات را قبل از آنکه تو را از چشم دیگران بیندازد، کنار بگذاری. از خدای بزرگ و بخشنده درخواست عفو و بخشش کن و از گناه دیگران نیز در گذر تا سعادت و کامیابی به تو روی آورد.

تفسیر دوم فال

کبر و غرور شما را از موفقیت دور کرده و به بیراهه می کشاند. سعی کنید از دورویی و ریاکاری برحذر باشید و با اطرافیان صادق و یکرنگ رفتار کنید. از ایرادهایی که دیگران بر شما می گیرند ناراحت نشوید، اشتباهی که کرده اید را قبول کنید.

به زودی به مراد دل خواهید رسید. مراقب افراد حسود و فریبکار باشید. قدر زندگی و خانواده خود را بدانید و با همسرتان با محبت رفتار کنید. به افرادی که دست نیاز به سوی شما دراز می کنند کمک کنید که دعای خیر آن ها در زندگی شما تاثیر مثبت دارد.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×