غزل شماره ۲۷: در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

غزل شماره ۲۷: در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست

مست از می و میخواران از نرگس مستش مست

در نعل سمند او شکل مه نو پیدا

وز قد بلند او بالای صنوبر پست

آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست

وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست

شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست

و افغان ز نظربازان برخاست چو او بنشست

گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید

ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست

بازآی که بازآید عمر شده حافظ

هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- یارم جام در دست به دیر مغان آمد، در حالی که او از می مست بود و میخواران از چشمان مستانه اش، مست.

۲- در نعل اسب او، شكل هلال پیدا بود و از قامت و بالای بلند او، قامت صنوبر خوار می نمود.

٣۔ آخر چگونه بگویم از حال خود با خبرم در حالی که نیستم و چگونه بگویم چشم دلم پی او نیست در حالی که هست.

۴- وقتی او از جای برخاست تا برود، شمع دل موافقم خاموش شد و شور و شری نیز آنگاه که او بنشست از عاشقان و مهرورزان برخاست.

۵- اگر مشک و عنبر خوشبو شد برای این است که در گیسوی یار پیچیده و اگر وسمه، كمان رسم کرد با ابروی او پیوست.

۶- ای یار بازگرد تا عمر رفته حافظ برگردد، هر چند تیری که از شست در رفت، باز نمی آید.
 

تفسیر اول فال

به زودی کسی که به او به شدت علاقمندی و انتظارش را می کشی خواهد آمد اما تو هنوز هم خود را گول می زنی و در حالیکه می دانی تمام فکر و اندیشه ات اوست، باز هم عشق او را انکار می کنی. بدان که با بازگشت او زندگی دوباره به تو روی خواهد کرد. هر چند فرصتهای بسیاری را از دست داده ای، ولی بار دیگر فرصت خواهی یافت تا به کامیابی برسی.

تفسیر دوم فال

مدتی است در خواب غفلت به سر برده و از دنیا و زندگی ناامید و دلزده شده اید. اگرچه به نظر می رسد برای رسیدن به مقصود راه پر پیچ و خمی در پیش دارید و تلاش زیادی لازم است تا به هدف خود برسید، اما ناامیدی هیچ سودی برای شما نخواهد داشت. با توکل به خداوند و یاد او از جای برخاسته و به راهتان ادامه دهید.

کاری که به دنبال انجامش هستید نتایج خوبی به همراه خواهد داشت، در طول مسیر از تجربه و کمک اطرافیان دلسوز استفاده کنید. مشکلات حل خواهد شد و روزهای خوش از راه خواهد رسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×