غزل شماره ۲۸۲: ببرد از من قرار و طاقت و هوش

غزل شماره ۲۸۲: ببرد از من قرار و طاقت و هوش

ببرد از من قرار و طاقت و هوش

بت سنگین دل سیمین بناگوش

نگاری چابکی شنگی کلهدار

ظریفی مه وشی ترکی قباپوش

ز تاب آتش سودای عشقش

به سان دیگ دایم می‌زنم جوش

چو پیراهن شوم آسوده خاطر

گرش همچون قبا گیرم در آغوش

اگر پوسیده گردد استخوانم

نگردد مهرت از جانم فراموش

دل و دینم دل و دینم ببرده‌ست

بر و دوشش بر و دوشش بر و دوش

دوای تو دوای توست حافظ

لب نوشش لب نوشش لب نوش

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی


۱- آرامش و تاب و توان و عقل و هوش را آن زیباروی سنگدل که بناگوشی سفید چون نقره دارد، از من سلب کرد.

 ۲- زیبارویی، چالاکی، شیرین حرکاتی، همچون پریان، رفیقی، ماهرویی معشوق قبا پوشیده ای.

 ٣- از سوز آتش آرزوی عشق او، هر لحظه چون دیگی، در حال جوش و خروشم.

 ۴- اگر همچون قبا که می پوشد، او را در آغوش بگیرم، چون پیراهن، راحت و آزاد می شوم. 

۵- اگر استخوانم هم پوسیده شود باز هم از جانم، عشق و محبت او فراموش نمی شود.

۶- آغوش و کنار او، دین و دل مرا برده است.

 ۷- ای حافظ! لب نوشین و شیرین او، دوای دردهای تو است.
 

تفسیر اول فال

اگر می خواهی از گرفتاریهایی که به آن دچار شده ای خلاصی یابی، باید در زندگی میانه رو باشی. از گناه و ریا کاری بپرهیز و دلت را صاف کن. راز دل خود را تنها با خدا در میان بگذار و از او یاری بخواه. در اموری که به تو مربوط نمی شود دخالت بیجا نکن و غصه کارهای دیگران را مخور، زیرا هرکس صلاح خود را بهتر می داند.

تفسیر دوم فال

نگرانی را کنار گذاشته و آرامش خودتان را حفظ کنید. اگر می خواهید به اهداف خود برسید باید صبر و شکیبایی داشته باشید. از یاس و ناامیدی بپرهیزید زیرا در آینده نزدیک به آرزوی خود خواهید رسید.

عشقی در دل دارید که شما را بی تاب کرده طوری که در تمام لحظات به او فکر می کنید، اما بدانید که اگر از خط تعادل خارج شوید دچار رنج و عذاب خواهید شد.

به خداوند توکل کنید، به زودی موفقیت هایی به دست می آورید که دیگران حسرتش را می خورند.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×