غزل شماره ۲۸۳: سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

غزل شماره ۲۸۳: سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش

که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش

شد آن که اهل نظر بر کناره می‌رفتند

هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

به صوت چنگ بگوییم آن حکایت‌ها

که از نهفتن آن دیگ سینه می‌زد جوش

شراب خانگی ترس محتسب خورده

به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش

ز کوی میکده دوشش به دوش می‌بردند

امام شهر که سجاده می‌کشید به دوش

دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات

مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش

محل نور تجلیست رای انور شاه

چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش

به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر

که هست گوش دلش محرم پیام سروش

رموز مصلحت ملک خسروان دانند

گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- سحرگاهان از آواز دهنده غیبی این مژده به گوشم رسید که اینک زمان سلطنت شاه شجاع است پس بی پروا، شراب بنوش. 

۲- آن زمان که صاحبنظران از کارها کناره گرفته بودند و در عین اینکه هزاران سخن در دهان داشتند ولی لب بسته بودند، دیگر گذشت. 

٣- با آواز چنگ، آن سخنان و شکوه هایی را که از پنهان نگاه داشتنشان، سینه مان چون دیگی میجوشید، اینک بیان میکنیم.

 ۴- شراب خانگی مان را که از محتسب ترسیده، اینک به شادی روی محبوب و با صدای نوشانوش باران، مینوشیم .

۵- دیشب، امام شهر را که بر دوشش، سجاده می افکند، از کوچه میخانه و بر دوش نهاده و مست می بردند. 

۶- ای دل، تو را راهنمایی می کنم به یک راه رهایی و نجات و آن این است: به عشق و فساد خود افتخار مکن و با زهد و پارسایی ریاکارانه هم فخر مفروش.

 ۷- تدبیر و فکر روشن شاه، جایگاه نور تجلی حق است، پس اگر می خواهی به او نزدیک شوی باید در پاکی نیت خود، تلاش کنی.

۸- مگذار جز ستایش جلال و شکوه او بر ضمیرت بگذرد زیرا که گوش دل او، رازدار پیام فرشته غیبی است.

۹- به اسرار آنچه که به صلاح و خیر مملکت است تنها پادشاهان واقفند. ای حافظ، تو یک گدای گوشه نشین بیش نیستی، پس بیهوده فریاد مکن
 

تفسیر اول فال

اگر می خواهی از گرفتاری هایی که به آن دچار شده ای خلاصی یابی، باید در زندگی میانه رو باشی. از گناه و ریا کاری بپرهیز و دلت را صاف کن. راز دل خود را تنها با خدا در میان بگذار و از او یاری بخواه. در اموری که به تو مربوط نمی شود دخالت بیجا نکن و غصه کارهای دیگران را مخور، زیرا هرکس صلاح خود را بهتر می داند.

تفسیر دوم فال

برای رسیدن به مراد دل باید شجاعت به خرج دهید و صداقت داشته باشید. ریاکاری عاقبت خوبی نخواهد داشت. به تازگی کاری را شروع کرده اید و باید شک و دودلی را کنار بگذارید.

دست از ناامیدی بردارید زیرا سرانجام مراد دل حاصل خواهد شد. قلبی پاک، خانواده خوب و زندگی مرفهی دارید، سعی کنید زندگی خود را حفظ کرده و به بیراهه کشیده نشوید.

اسرار دل را برای غریبه و نامحرم فاش نکنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×