غزل شماره ۲۸۵: در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

غزل شماره ۲۸۵: در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

در عهد پادشاه خطابخش جرم پوش

حافظ قرابه کش شد و مفتی پیاله نوش

صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست

تا دید محتسب که سبو می‌کشد به دوش

احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان

کردم سؤال صبحدم از پیر می فروش

گفتا نه گفتنیست سخن گر چه محرمی

درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش

ساقی بهار می‌رسد و وجه می نماند

فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش

عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار

عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش

تا چند همچو شمع زبان آوری کنی

پروانه مراد رسید ای محب خموش

ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو

نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش

چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول

بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- در زمانه پادشاهی که خطا می بخشد و گناه را می پوشاند، حافظ با شیشه ای بزرگ، باده نوشی می کند و فتوی دهنده با پیاله ای کوچک. 

۲- همین که صوفی دید که محتسب خود کوزه شراب را بر دوش می کشد، از كنج صومعه بیرون آمد و در پای خم معتکف شد.

 ٣- من احوال شيخ و قاضی و پنهانی شراب نوشیدنشان چون یهودیان را سحرگاهان از پیر می فروش سؤال کردم.

۴- و او گفت اگر چه تو محرم رازی اما این سخن غیر قابل بیان است، پس ساکت شو و حرمت را حفظ کن و شراب بنوش. 

۵- ساقی، اینک بهار می رسد و وجه نقدی برای خریدن شراب نمانده است، تدبیری بیندیش زیرا که از غم، خون دلم به جوش آمده است. 

۶- عاشقی و بی چیزی و جوانی و فصل بهار دست به دست هم داده اند پس، عذر مرا بپذیر و با بزرگواری خود جرم و گناه مرا بپوشان.

 ۷- ای دوست، تاکی همانند شمع، چرب زبانی و حرافی می کنی، اجازه کامیابی ات رسید، پس دیگر ساکت شو. 

۸- ای پادشاهی که از لحاظ صورت هیچ چشمی چون تو ندیده و هیچ گوشی نیز خبر از وجود کسی چون نشنیده، 

۹- آنقدر زندگی کن که اقبال جوان و تازه ات، از آسمان ژنده پوش، خرقه کبودت را بپذیرد.
 

تفسیر اول فال

جستجو در احوالات دیگران کاری بیهوده است. وقت خود را به تجسس در خصوص کسانی که با تو ارتباطی ندارند تلف نکن و از گفتن هر حرفی در حضور هرکسی خودداری کن هرچند که او به نظر محرم راز آید. به زودی بهار عمر به تو روی می آورد (فرصتی که دیگر تکرار نخواهد شد) از آن نهایت استفاده را ببر و از هم اکنون خود را مهیا کن.

تفسیر دوم فال

دل به کمک و وعده های توخالی دیگران نباشید و به آن ها تکیه نکنید، برای رسیدن به آرزوها باید به توانایی های خود تکیه کرده و با اراده قوی و همت عالی اقدام کنید.

از بازگویی اسرار خود به دیگران دقت کنید و راز دل را پیش هرکسی فاش نکنید. به زودی خبرهای خوبی از مسافرتان دریافت می کنید. رنج و انتظار لازمه رسیدن به مراد دل است. از عجله برحذر باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×