غزل شماره ۲۸۶: دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

غزل شماره ۲۸۶: دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

وز شما پنهان نشاید کرد سر می فروش

گفت آسان گیر بر خود کارها کز روی طبع

سخت می‌گردد جهان بر مردمان سخت‌کوش

وان گهم در داد جامی کز فروغش بر فلک

زهره در رقص آمد و بربط زنان می‌گفت نوش

با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام

نی گرت زخمی رسد آیی چو چنگ اندر خروش

تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی

گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش

گوش کن پند ای پسر وز بهر دنیا غم مخور

گفتمت چون در حدیثی گر توانی داشت هوش

در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید

زان که آنجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش

بر بساط نکته دانان خودفروشی شرط نیست

یا سخن دانسته گو ای مرد عاقل یا خموش

ساقیا می ده که رندی‌های حافظ فهم کرد

آصف صاحب قران جرم بخش عیب پوش

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- دیشب، مردی کاردان و هوشمند، پنهانی به من سخنانی گفت و شایسته نیست که سر پیر می فروش را از شما پنهان کنم. 

۲- او به من گفت که کارها را بر خود آسان بگیر زیرا که طبیعت جهان این است که بر مردمان سختکوش بیشتر سختگیری می کند. 

۳- پس از آن جامی شراب به من داد که از پرتو آن، ناهید (خنیاگر فلک) در آسمان به رقص در آمد و در حال بربط نواختن میگفت: گوارا باد بر تو شراب. 

۴- با دل پر خون خود، لبان خندانی همچون جام شراب داشته باش، نه اینکه تا ضربه ای به تو می خورد، چون چنگ به خروش و غوغا بپردازی 

۵- تا آشنا و محرم راز نشوی، نمی توانی از این پرده غیب، رازی بشنوی، زیرا که گوش نامحرمان شایستگی شنیدن پیام جبرئیل را ندارد.

۶- ای پسر، به این نصيحت گوش کن و بخاطر دنیا غصه مخور، سخنی گرانبها چون مروارید به تو گفتم اگر بتوانی این سخن را درک کنی. 

۷- در حریم عشق و در حضور شیخ، نمی توانی گفت و شنیدی داشته باشی زیرا که در این حریم، باید تمامی وجودت، چشم و گوش باشد.

۸ - در مجلس نکته دانان و رازدانان، خودنمایی شرط عقل نیست، پس ای مرد خردمند، یا سخن آگاهانه گر و یا ساکت باش.

 ۹- ساقیا شراب بده زیرا که آصف صاحبقران گناه بخش و عیب پوش، رندیهای حافظ را درک کرده است.

تفسیر اول فال

انسانی هستی به شدت حساس و سختگیر ولی بدان که امور دنیوی را هرچه سخت تر بگیری، سخت تر می گذرد. غصه دنیا را مخور و در مقابل مشکلات زندگی از خود پایداری نشان بده و از ناله و فغان بپرهیز. در سخن گفتن دقت بسیار داشته باش و اگر از چیزی اطلاع کامل نداری سکوت اختیار کن تا زندگی به آسانی به کام تو درآید.

تفسیر دوم فال

زندگی پستی بلندی های فراوان دارد، وقتی با سختی ها مواجه می شوید روحیه خود را حفظ کرده و ثابت قدم و با ایمان به راه خود ادامه دهید. زندگی را سخت نگیرید. به خداوند توکل داشته باشید.

غصه ها را بازگو نکنید زیرا خانواده از دیدن غم و اندوه شما ناراحت می شوند. سفره دل را برای هرکسی باز نکنید. دور اندیشی و آینده نگری لازمه موفقیت است. عقل خود را به کار بگیرید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۱ دیدگاه
دیدگاه ها
  1. علی ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

    وقتی به رسم عشق، فالی از دیوان این انسان حقیقتاً الهی می‌گیرم، واقعاً آرام می‌شوم. گویی نعوذ بالله خودِ خداوند دارد پالس‌های آرامش را برایم از طریق این اشعار ارسال می‌کند. بارالهی بخاطر حافظِ لسان الغیبت و #پالس‌های_آرامشت شُکر. پ.ن. یه بارم بجای اینستاگرام و توئیتر، اینجا بنویسم... به دور از تجمل... به دور از خود نشان دادن... . :-)

×