غزل شماره ۲۸۷: ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

غزل شماره ۲۸۷: ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش

دلم از عشوه شیرین شکرخای تو خوش

همچو گلبرگ طری هست وجود تو لطیف

همچو سرو چمن خلد سراپای تو خوش

شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملیح

چشم و ابروی تو زیبا قد و بالای تو خوش

هم گلستان خیالم ز تو پر نقش و نگار

هم مشام دلم از زلف سمن سای تو خوش

در ره عشق که از سیل بلا نیست گذار

کرده‌ام خاطر خود را به تمنای تو خوش

شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری

می‌کند درد مرا از رخ زیبای تو خوش

در بیابان طلب گر چه ز هر سو خطریست

می‌رود حافظ بی‌دل به تولای تو خوش

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- ای محبوبی که سراپایت مطبوع و دلپذیر و اندامت خوشنماست، دلم به غمزه لب شیرین و شیرین گفتار تو خوش است.

 ٢- وجود تو چون گلبرگی، با طراوت، لطیف و خواستنی است و قد و بالای تو چون سرو بهشتی، زیباست.

 ٣- ناز و غمزه تر شیرین است و خط عذار و خال چهره ات نمکین، چشم و ابروی تو زیباست و قد و بالایت خوش و مطبوع

 ۴- هم باغ خیال من از وجود تو، پرنقش و نگار است و هم مشام دلم از گیسوان سمن بوی تو خوش. 

۵- در وادی عشق که چاره ای از سیل بلا و خطر وجود ندارد من خاطر خود را به خواهش وصال تو خوش کرده ام. 

۶- چگونه سپاسگزار چشمان تو باشم زیرا با آنکه خود بیمار است - خمار و افتاده - اما درد عشق مرا به واسطه چهره زیبایت درمان میکند. 

۷-گرچه در بیابان طلب و آرزوی تو، از هر سو، خطری وجود دارد اما حافظ عاشق و دلداده به دوستی تو دل خوش کرده است.
 

تفسیر اول فال

آن کس که هدفی والا و بزرگ در زندگی برای خود دارد، با توسل به آن مشکلات و سختی ها را پشت سر خواهد گذارد. تو نیز که در آرزوی دستیابی به چنین نیت بزرگی هستی و فکر میکنی که او آلام تمام دردهای توست باید در راه خود ثابت قدم باشی و رنجها و سختیهای ناگزیر این راه را تحمل کنی.

تفسیر دوم فال

راه عشق سخت است و دشواری های زیادی در مسیر وجود دارد که هرکسی را تاب و توان گذشتن از آن ها نیست. برای تحقق یافتن آرزوها و رسیدن به وصال یار باید با اراده آهنین و محکم قدم بردارید.

یاس و ناامیدی را از خود دور کنید و قاطعانه به تلاش خود ادامه دهید تا یار را در آغوش بکشید. به زودی بیمار شفا پیدا می کند، ملاقات مهمی در پیش دارید که برای شما منفعت به همراه خواهد داشت.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×