غزل شماره ۲۸۸: کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش

غزل شماره ۲۸۸: کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش

کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش

معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش

الا ای دولتی طالع که قدر وقت می‌دانی

گوارا بادت این عشرت که داری روزگاری خوش

هر آن کس را که در خاطر ز عشق دلبری باریست

سپندی گو بر آتش نه که دارد کار و باری خوش

عروس طبع را زیور ز فکر بکر می‌بندم

بود کز دست ایامم به دست افتد نگاری خوش

شب صحبت غنیمت دان و داد خوشدلی بستان

که مهتابی دل افروز است و طرف لاله زاری خوش

میی در کاسه چشم است ساقی را بنامیزد

که مستی می‌کند با عقل و می‌بخشد خماری خوش

به غفلت عمر شد حافظ بیا با ما به میخانه

که شنگولان خوش باشت بیاموزند کاری خوش

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- کنار جوی آبی و زیر سایه بیدی و داشتن طبع سخنوری و بیری دلکش، همصحبتی با محبوبی شیرین رفتار و ساقی گلچهره خوشرفتار

 ۲- هان ای آدم نیک بختی که قدر زندگانی خود را می دانی، این عیش و عشرت گوارای تو باد زیرا که روزگاری خوش و خرم داری. 

٣- به هر کس که باری از عشق دلبری بر خاطر دارد بگو که اسفند بر آتش بگذار (برای دوری چشم زخم)، زیرا کاری و باری نیکو داری.

 ۴- از اندیشه تازه و بدیع، بر عروس طبع خود، زیور می بندم شاید که بر اثر بازی روزگار، نگاری زیبا به دست آورم. 

۵- شب همصحبتی با یار را غنیمت بدان و حق خوشدلی خود را ادا کن زیرا که اکنون نور ماه، روشن کنده دل است و کنار لاله زاری زیبا نشسته ای.

۶- ماشاء الله در کاسه چشمان ساقی، شرابی است که در برابر عقل، مستی می کند و حالت خماری خوشی می بخشد. 

۷- حافظ، عمرت به غفلت طی شد، برخیز و با ما به میخانه بیا تا ظریفان خوش مشرب، کاری خوش به تو بیاموزند.
 

تفسیر اول فال

همه امکانات برای تو فراهم است تا بتوانی از زندگی خود لذت ببری. زندگی بسیار زیبا و خوشی به تو روی خواهد آورد به شرط آن که به مدد عقل بهترین راهها را برای زندگی انتخاب کنی. فرصتها را غنیمت شمری که لحظه ای غفلت باعث پشیمانی و شکست است.

تفسیر دوم فال

از لحظات زندگی نهایت استفاده را ببرید و قدر جوانی را بدانید. وقت خود را برای کارهای بیهوده به تلف نکنید. روزهای کامیابی و خوشی فرا رسیده و ایام خوبی را می گذرانید. از کبر و غرور برحذر باشید.

از خواب غفلت و بی خبری بیدار شوید تا بعدا افسوس این روزها را نخورید. حالا که خوشبختی در خانه تان را زده، شما هم همت کرده و برای رسیدن به آن چه در دل دارید تلاش کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×