غزل شماره ۲۸: به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

غزل شماره ۲۸: به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

به جان خواجه و حق قدیم و عهد درست

که مونس دم صبحم دعای دولت توست

سرشک من که ز طوفان نوح دست برد

ز لوح سینه نیارست نقش مهر تو شست

بکن معامله‌ای وین دل شکسته بخر

که با شکستگی ارزد به صد هزار درست

زبان مور به آصف دراز گشت و رواست

که خواجه خاتم جم یاوه کرد و بازنجست

دلا طمع مبر از لطف بی‌نهایت دوست

چو لاف عشق زدی سر بباز چابک و چست

به صدق کوش که خورشید زاید از نفست

که از دروغ سیه روی گشت صبح نخست

شدم ز دست تو شیدای کوه و دشت و هنوز

نمی‌کنی به ترحم نطاق سلسله سست

مرنج حافظ و از دلبران حفاظ مجوی

گناه باغ چه باشد چو این گیاه نرست

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

۱- قسم به جان خواجه (خواجه قوام الدین) و حق دیرینه او و پیمانی استوار، که همدم صبح سحرگاهم، دعا کردن برای اقبال اوست.

۲- اشک من که بر طوفان نوح پیشی گرفته نیز نمی تواند نقش مهر و عشق تو را از سینه من پاک کند.

٣- داد و ستدی بكن و دل شکسته مرا بخر که با وجود همین شکستگی، به صد هزار دل نشکسته می ارزد.

۴- زبان مور به سرزنش آصف (وزیر سلیمان نبی) دراز شد و حق با او بود زیرا خواجه انگشتر جم (سلیمان) را گم کرد و نیافت.

۵- ای دل، از لطف بیکران دوست ناامید مشو و آنگاه که لاف عشق زدی، بیدرنگ و چالاكانه سر بباز.

۶- به راستی و صدق تلاش کن تا از نفست خورشید طلوع کند چرا که صبح کاذب به دلیل دروغش، رسواشد.

۷- من از دست عشق تو، آواره کوه و دشت شدم و تو هنوز رسمی نمیکنی و زنجیر جفا را سست نمیگردانی.

۸- حافظ، رنجیده خاطر مشو و از دلبران وفا و شرم مخواه، اگر در این باغ گیاه وفاداری نرست، گناه باغ چیست؟
 

تفسیر اول فال

برای رسیدن به مقصود خود به خدا توسل کن و نذر و دعا را فراموش مكن. معامله ای در پیش داری که برعکس آنچه ظاهرا به نظر می رسد برایت سود فراوانی خواهد داشت. اگر قصد پا گذاردن در راه عشق را داری در این راه از هیچ کوششی دریغ مکن چنانچه حقیقت را بازگو کنی به نتیجه مطلوب می رسی ولی دروغگویی کارت را خراب می کند. گناه خود را به گردن دیگران مینداز و خود درصدد جبران اشتباهاتت باش.

تفسیر دوم فال

از غم و غضه دوری کنید و زندگی را با شادی بگذرانید. اسرار دلتان را نزد نامحرمان فاش نکنید و درد دل را نزد کسی ببرید که دلسوز شماست و برای خوشبختی شما دعا می کند.

حرص و طمع را از خود دور کرده و مطمئن باشید با صداقت می توانید بر مشکلات غلبه کرده و به مقصود خود برسید. به زودی معامله سودآوری خواهید داشت که برکت را به زندگی شما سرازیر می کند.

از دروغ و فریب و مسائل منفی دور کرده و بدی ها را فراموش کنید تا زندگی سرشار از عشق داشته باشید.

 

فال حافظ جدید

  • ۲۳ خرداد ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×