غزل شماره ۲۹۰: دلم رمیده شد و غافلم من درویش

غزل شماره ۲۹۰: دلم رمیده شد و غافلم من درویش

دلم رمیده شد و غافلم من درویش

که آن شکاری سرگشته را چه آمد پیش

چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم

که دل به دست کمان ابروییست کافرکیش

خیال حوصله بحر می‌پزد هیهات

چه‌هاست در سر این قطره محال اندیش

بنازم آن مژه شوخ عافیت کش را

که موج می‌زندش آب نوش بر سر نیش

ز آستین طبیبان هزار خون بچکد

گرم به تجربه دستی نهند بر دل ریش

به کوی میکده گریان و سرفکنده روم

چرا که شرم همی‌آیدم ز حاصل خویش

نه عمر خضر بماند نه ملک اسکندر

نزاع بر سر دنیی دون مکن درویش

بدان کمر نرسد دست هر گدا حافظ

خزانه‌ای به کف آور ز گنج قارون بیش

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ۱- دلم سرگشته شد و من بیچاره و بینوا نمی دانم که برای آن دل شکار شده و حیران و هراسان چه پیش آمده است؟

 ۲- چون بیدی از ترس از دست دادن ایمان خود می لرزم زیرا که دلم در دست کمان ابروی کافر و بی رحم است.

 ۳- خیال و تصور ما، در سر، تحمل و گنجایش دریا را می پرورد، افسوس، در سر این قطره، چه افکار محالی میگذرد.

 ۴- بر آن مژه دلبر سلامت کش بنازم زیرا که آب زندگانی در هر سر نیش او موج می زند. 

۵- اگر طبیبان برای آزمایش، دستی بر دل مجروع من بگذارند، هزاران قطره خون از آستینشان خواهد چکید. 

۶- سرافکنده و گریان به کوی میخانه می روم زیرا که از حاصل کار خود شرمنده و خجالت زده ام.

 ۷- نه عمر خضر جاودانه است و نه سلطنت اسکندر، پس ای درویش بینوا بر سر این دنیای پست و فرومایه، نزاع مكن. 

۸-حافظ، دست هر گدایی، به کمر بار نمی رسد، پس باید گنجی بیشتر از گنج قارون بدست آوری.
 

تفسیر اول فال

چند وقتی است که از کار دل خود حیران مانده ای و نمی دانی چه باید بکنی. قصد قدم نهادن در راه عشقی را داری که به طرف مقابلت اطمینان کامل نداری و از عاقبت کار خود هراسانی، با آن که هیات همسر محدود و کوتاه است. پس به جای دلمشغولی های کاذب دست به تلاشی وسیع بزن تا به هدف خود برسی، زیرا که برای رسیدن به این نیت، خزانه ای از تلاش و همت لازم است.

تفسیر دوم فال

سر دوراهی قرار گرفته اید و دچار شک و دودلی شده اید به طوری که تصمیم گیری برای شما دشوار شده است. زندگی را سخت می گیرید و در ناامیدی به سر می برید. احساس پوچی و بیهودگی می کنید.

گمان می کنید سختی هایی که به جان خریده اید هدر رفته و زندگی تان هیچ نتیجه ای نداشته، اما ماهی را هروقت از آب بگیرید تازه است. از همین جایی که هستید شروع کنید و راه خود را انتخاب کنید تا به هدف برسید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها

×