غزل شماره ۲۹۵: سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ

غزل شماره ۲۹۵: سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ

سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ

که تا چو بلبل بیدل کنم علاج دماغ

به جلوه گل سوری نگاه می‌کردم

که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ

چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور

که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ

گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم

نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ

زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن

دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ

یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست

یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ

نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان

که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ

صوتی

معنی و تفسیر فال

معنی

 ١- سحر با بوی خوش گلستان، لحظه ای به باغ رفتم تا چون بلبلی عاشق، دماغ خود را درمان کنم. 

 ۲- به جلوه و نمای گل سرخ نگاه میکردم و می دیدم که در دل شب تیره، چون چراغی، روشن است.

 ۳- (گل) چنان به زیبایی و جوانی خود مغرور بود که نسبت به بلبل عاشق خود هیچگونه توجهی نداشت و از غمش آسوده بود.

 ۴- نرگس خوش قد و بالا، از تحسر و افسوس، از چشمان خود، اشک روانه کرده و لاله از شوریدگی بر جان و دل خود صد داغ گذاشته است. 

۵- سر سوسن، زبان خویش را چون شمشیری برای سرزنش دراز کرده و شقایق نیز چون سخن چینان دهان گشوده است.

۶- یکی (سوسن) چون باده پرستان، جام شراب در دست گرفته و یکی دیگر (شقایق) چون ساقی مستان، پیاله به دست گرفته است.

۷- ای حافظ، بساط شادمانی و جوانی را چون گل تو هم غنیمت بدان زیرا که پیام آور، غیر از رساندن و ابلاغ کردن پیام، وظیفه دیگری ندارد.

تفسیر اول فال

وقت آن رسیده که حصاری را که به دور خود کشیده ای بشکنی و قدم به بیرون بگذاری. به اطراف خود خوب نگاه کن، هر یک از مخلوقات خداوند به زبان حال خود به تو نهیب می زنند که دوران جوانی همچون عمر گلها کوتاه است و تو باید لحظه به لحظه آن را ارزش گذاری و از آن نهایت استفاده را ببری.

تفسیر دوم فال

اگر می خواهید به اهداف و آرزوهای خود دست پیدا کنید از کبر و غرور برحذر باشید که راه رسیدن به مقصد را دورتر می کند. قدر ایام جوانی را بدانید، عمر در حال گذر است و این روزها دیگر برنمی گردد.

همیشه جانب اعتدال را داشته باشید و از افراط و تفریط بپرهیزید. در کارها دوراندیش و آینده نگر باشید.

با دیگران با ملایمت و محبت رفتار کنید و تا می توانید دل به دست آورید، از حرف حسودان و بددلان ناراحت نشوید، زیرا با تلاش و توکل می توانید همه آن ها را پشت سرگذاشته و به موفقیت های بزرگ دست پیدا کنید.

 

فال حافظ جدید

  • ۱ تیر ۱۳۹۷
۰ دیدگاه
دیدگاه ها
×